Lakimies avuksi avoerossa – miten omaisuus jaetaan?

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Yleistä

Yleistä Avoliittoon liittyy avioliittoon verrattuna huomattavasti vähemmän oikeusvaikutuksia. Avoliitto voidaan solmia ja purkaa vapaamuotoisesti osapuolten välillä ja avoliitot ovatkin viime vuosikymmeninä yleistyneet avioliittojen vähentyessä. Avoliitossakin on kuitenkin hyvä huomioida osapuolten…

Jatka lukemistaLakimies avuksi avoerossa – miten omaisuus jaetaan?

Lakimies voi laatia sopimuksen myös avioeron varalta

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Yleistä

Yleistä Avioliiton päättyessä avioeroon, on osapuolten välillä toimitettava omaisuuden ositus, jossa selvitetään aviopuolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ja se jaetaan puolisoiden kesken tasan. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia siitä, mikä omaisuus kuuluu…

Jatka lukemistaLakimies voi laatia sopimuksen myös avioeron varalta

Lakimies auttaa, kun konkurssilaki tekee karhunpalveluksen yrittäjille

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Yleistä

Vihdoin ja viimein julkiseen keskusteluun on tullut konkurssilain väliaikainen muutos, jolla velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin on rajoitettu. Ensin rajoituksen piti olla voimassa 1.11.2020 saakka, mutta sitä jatkettiin 31.1.2021 saakka.…

Jatka lukemistaLakimies auttaa, kun konkurssilaki tekee karhunpalveluksen yrittäjille

Työntekijän lomautus taloudellisella ja tuotannollisella perusteella

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Yleistä

Yleistä Lomauttaminen on työnantajan päätökseen tai työnantajan aloitteesta tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä, jonka perustana ovat taloudelliset tai tuotannolliset syyt. Työsuhde pysyy muutoin voimassa lomautuksen ajan ja…

Jatka lukemistaTyöntekijän lomautus taloudellisella ja tuotannollisella perusteella

Verkossa tapahtuva häirintä

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Yleistä

Yleistä Verkossa tapahtuvaa häirintää on alettu tutkia yhä laajemmin. Ensimmäistä kertaa verkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja muuta häirintää tutkittiin vuonna 2018 Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa. Turun Sanomat uutisoi tässä kuussa, että Plan…

Jatka lukemistaVerkossa tapahtuva häirintä

Miten tunnistaa identiteettivarkaus ja välttää uhriksi joutuminen?

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Yleistä

Yleistä Koronakriisi on ulottanut vaikutuksensa myös identiteettivarkauksien syntytapoihin ja niiden yleistymiseen. Vuonna 2019 muutama tuhat suomalaista ilmoitti tulleensa identiteettivarkauden uhriksi ja huomattavasti useampi joutui huijausyrityksen kohteeksi. Suuri osa ei kuitenkaan…

Jatka lukemistaMiten tunnistaa identiteettivarkaus ja välttää uhriksi joutuminen?

Työntekijän työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentuminen

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Yleistä

Yleistä Korkein oikeus antoi vuonna 2018 työoikeudellisesti merkittävän ja aikaisemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavan ratkaisun KKO 2018:10, joka koskee työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentumista. Tapauksessa on tarkasteltu sitä, onko työntekijöiden palkkasaatavien vanhentumista arvioitaessa…

Jatka lukemistaTyöntekijän työaikaan liittyvien palkkasaatavien vanhentuminen

Milloin työntekijä voi syyllistyä kilpailukiellon rikkomiseen työsuhteessa?

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Yleistä

Yleistä Työntekijöihin kohdistuvat kilpailevaa toimintaa koskevat kiellot ja erilaiset kilpailukieltosopimukset ovat nykyajan työelämässä yleisiä ja keskeisessä asemassa. Työntekijällä on erityinen laissa lausuttu velvollisuus välttää oman työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa, mutta…

Jatka lukemistaMilloin työntekijä voi syyllistyä kilpailukiellon rikkomiseen työsuhteessa?