Miten konkurssi vaikuttaa yksilön tulevaisuuteen vai vaikuttaako se?

Konkurssiin asetetun yrityksen yritystoiminta lakkaa ja velat selvitetään. Yrittäjät vastaavat veloista valitun yritysmuodon ja mahdollisten sopimusten mukaisesti. Tällöin yrittäjän henkilökohtainen vastuu veloista voi realisoitua ja luvassa voi olla maksuvaikeuksia. Asiaan voi liittyä epäonnistumisen tunteita sekä häpeää. Konkurssin myötä yrityksen vastuuhenkilöiden vastuut ja toiminta selvitetään, josta voi aiheutua takaisinsaanteja konkurssipesään tai rikostutkinta. Elämä kuitenkin jatkuu konkurssin jälkeen.

Konkurssiin ajautunut yrittäjä saa hakea töitä tai perustaa uuden yrityksen, jos liiketoimintakieltoa ei ole käräjäoikeuden toimesta määrätty. Konkurssin ei ole tarkoitus estää yrittäjää työllistymästä uudelleen. Käytännössä konkurssi saattaa kuitenkin vaikeuttaa työllistymistä. Esimerkiksi rahoituksen saaminen uudelle yritykselle voi vaikeutua ja yrittäjän omat maksuhäiriömerkinnät voivat vaikeuttaa lainan saamista tai pankkitilin avaamista.

Konkurssista tulee merkintä luottotietorekisteriin. Kyseisellä rekisterillä on oikeus yhdistellä yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden tietoja. Näin ollen yrittäjän entisten yritysten konkurssit voivat hankaloittaa uuden yrityksen toimintaa. Merkinnät rekisterissä eivät ole kuitenkaan ikuisia, vaan ne poistetaan viiden vuoden kulutta siitä, kun yritys on asetettu konkurssiin. Rekisterissä näkyy tiedot siis vain viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneista konkursseista.

Konkurssiin ajautumista ennen yrittäjä on voinut laiminlyödä lakisääteisten maksujen hoitamisen. Tällaisessa tilanteessa yrittäjä saatetaan asettaa käräjäoikeuden toimesta niin kutsuttuun liiketoimintakieltoon vähintään kolmeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi. Kyseinen kielto ei ole siis ikuinen. Kiellolla pyritään vain estämään epärehtiä liiketoimintaa harjoittavan henkilön toiminta yritysmaailmassa. Kielto liittyy mahdolliseen rikosprosessiin konkurssin yhteydessä. Jos rikosprosessia ei ole, ei ole myöskään liiketoimintakieltoa. Konkurssiin ajautuminen ei ole vaarallista tai lopullista, vaikka voikin tuntua siltä. Käännythän juristin puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikäli kaipaat selvyyttä yrityksesi asioihin. Yhdessä voimme kartoittaa mahdollisuuksia konkurssin välttämiseksi.

Muistathan meidät asiantuntijanasi konkurssiasioissa!

Kirjoittaja, ON Venla Sallinen