Älä unohda maksaa vakuutusmaksuja

Joskus riidat päätyvät oikeuteen asti. Oikeudenkäynti aiheuttaa aina kuluja, kuten tuomioistuimen määräämät oikeudenkäyntimaksut ja avustajan palkkion. Kulujen korvaamisesta ei tarvitse kokonaan huolehtia itse, mikäli on voimassa oleva oikeusturvavakuutus. Vakuutusyhtiöt tarjoavat kyseistä vakuutusta usein esimerkiksi kotivakuutuksen yhteydessä. Oikeusturvavakuutuksen ehdot ovat hyvin vakiintuneet ja yleiset vakuutusalalla.

Eräs oikeusturvavakuutukseen liittyvä vakiintunut käytäntö on niin kutsuttu ”kahden vuoden sääntö”. Sääntö liittyy vakuutuksen voimassaoloaikaan. Riita syntyy, kun jompikumpi osapuoli esittää vaatimuksen toiselle. Mikäli vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta riidan syntyessä, myös riitaan johtaneen tapahtuman on tullut sattua vakuutuksen ottamisen jälkeen. Kahden vuoden sääntö estää tilanteen, jossa vakuutuksenottaja hankkii vakuutuksen tiettyä riitaa varten. Käytännössä vakuutus ei siis korvaa oikeudenkäyntikuluja, jos olet tiennyt aiheutuvasta riidasta vakuutusta hankkiessa.

Lisäksi oikeusturvavakuutus ei korvaa aiheutuneita kuluja, mikäli vakuutus ei ole ollut voimassa. Vakuutus on voinut lakata maksamattomien vakuutusmaksujen takia. Maksamaton vakuutusmaksu johtaa aina huomautuslaskuun. Mikäli laskua ei huomautuksesta huolimatta makseta, vakuutusyhtiön tulee ilmoittaa määräpäivä, jonka jälkeen oikeusturvavakuutus lakkaa. Prosessiin menee yleensä muutama kuukausi. Maksamaton lasku voi johtaa siis vakuutuksen irtisanomiseen.

Oikeusturvan kannalta on tärkeää, että oikeusturvavakuutus on yhdenjaksoisesti voimassa. Mikäli vakuutus lakkaa edes yhdeksi päiväksi, uuden oikeusturvavakuutuksen määräaikojen laskenta, kuten kahden vuoden sääntö, alkaa alusta. Kahden vuoden sääntöä noudattamaton riitatilanne tai irtisanottu vakuutus ei oikeuta vakuutuksenottajaa korvauksiin aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Mikäli oikeusturvavakuutus ei tosiasiassa ole käytettävissä asian oikeudenkäyntikuluihin, vakuutuksenottajalle voidaan myöntää oikeusapua. Mikäli et ole varma oikeuksistasi korvauksiin, juristimme voi auttaa sinua.

Muistathan, että ensimmäinen yhteydenotto on meillä aina ilmainen. Käänny siis huoletta puoleemme epäselvissä riita- tai vakuutusasioissa!

Kirjoittaja, ON Venla Sallinen

Miten on toimittava potilasvahingon sattuessa?

Miten on toimittava potilasvahingon sattuessa? Tavallinen vahingonkorvausasia ratkaistaan normaalitilanteessa käräjäoikeudessa nostettavalla kanteella, jos kiistan osapuolet eivät pääse asiassa neuvottelemalla sopuun. Sen sijaan potilasvahinkoja varten on

Lue lisää »

Menettely työsuhteen päättyessä

Menettely työsuhteen päättyessä Työsuhde voi päättyä monella tapaa: määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai eläköitymiseen. Työsuhteen päättyessä huomio kiinnittyy tavallisesti siihen, että työsuhteen päättymiseen on lain

Lue lisää »