Veloitamme tarjoamistamme lakiasiainpalveluista joko aikaperusteisesti tai asiakohtaisesti.

Tuntiveloitukseen kuuluvia toimeksiantoja ovat pääsääntöisesti erilaiset neuvottelutilanteet sekä oikeudenkäynnit, joiden kesto ja laajuus vaihtelevat toimeksiannon mukaan. Erilaisten asiakirjojen laadinnassa käytämme tavallisesti asiakohtaista veloitusperustetta.

Alkuyhteydenotto, joka ei johda toimeksiantoon, on aina maksuton. Alkuneuvotteluissa kartoitamme oikeudellisen avun tarpeen ja annamme mahdollisuuksien mukaan hinta-arvion asian hoitamisesta.

Oikeusturvavakuutus

Useisiin kotivakuutuksiin ja yritysvakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudellisesta avusta aiheutuvat kustannukset. Selvitämme puolestasi vakuutusyhtiöltäsi, kuuluuko kustannusten korvaus vakuutukseen. Selvitys voidaan tehdä etukäteen ennen kuin kustannuksia on syntynyt.

Oikeusapu

Voit olla oikeutettu oikeusapuun valtion varoista joko omavastuuosuudella tai ilman. Selvitämme puolestasi yhteyden oikeusaputoimistoon korvaavan oikeusapupäätöksen saamiseksi. Oikeusapupäätös voidaan hakea etukäteen ennen kuin kustannuksia on syntynyt