Miksi edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto kannattaa olla ajantasalla?

Lähtökohtaisesti jokainen ihminen huolehtii ja päättää omista asioistaan. Tietyissä tilanteissa, kuten vakavasti sairastuneena, tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Toimintakyvyn menettäminen johtaa tilanteeseen, jossa ihminen ei voi hoitaa esimerkiksi henkilökohtaisia tai yrityksensä pankkiasioita. Tällaisten tilanteiden varalle on hyvä olla edunvalvontavaltuutus, jotta asioista voidaan huolehtia myös silloin, kun itse et siihen pysty.

MIKÄ EDUNVALVONTAVALTUUTUS?

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla ihminen voi myöntää oikeudet valitsemalleen henkilölle päättää itseään, omaisuuttaan ja talouttaan koskevista asioista. Edes puoliso ei voi toimia puolestasi ilman valtuutusta. Kyseinen asiakirja siis mahdollistaa toimimaan toisen ihmisen puolesta. Valtuutus astuu voimaan, kun ihminen ei pysty huolehtimaan asioistaan. Edunvalvontavaltuutuksen tulee täyttää tietyt muotovaikutukset, jotta se on pätevä.

MIKSI LAATIA EDUNVALVONTAVALTUUTUS?

Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia oman etusi kannalta. Ensinnäkin tämä mahdollistaa, että saat itse päättää, kuka asioitasi hoitaa ja miten. Näin sinun tahtosi toteutuu. Lisäksi asiakirjan avulla voidaan päättää, kuka tulee sijaan, jos ensisijainen edunvalvoja estyy. Voit siis priorisoida edunvalvontavaltuutuksessa eri henkilöt valvomaan etuasi. Valtuutus myös varmistaa, että saat apua nopeammin. Edunvalvontavaltuutuksen vaihtoehto on niin kutsuttu tavallinen edunvalvonta, jonka aloitusprosessi on merkittävästi pidempi ja voi kestää yli puolivuotta. Edunvalvontavaltuutus siis säästää aikaa.

MIKÄ HOITOTAHTO?

Lisäksi ihmisen on mahdollista laatia asiakirja, jossa ilmaisee tahtonsa häneen kohdistuviin hoitotoimenpiteisiin liittyen. Tällöin kyseessä on hoitotahto. Käytännössä hoitotahdossa voi vaikuttaa siihen, miten haluaa itseään hoidettavan esimerkiksi silloin kun on tiedottomassa tilassa. Hoitotahto vahvistaa potilaan itsemääräämisoikeutta. Kyseinen asiakirja on vapaamuotoinen eli laki ei edellytä hoitotahtoa laadittavan tietynlaisena, vaan esimerkiksi suullinenkin hoitotahto voi olla pitävä. Hoitotahto kannattaa kuitenkin laatia kirjallisena, jotta se on helpompi todistaa.

MILLOIN?

Asiakirjat tulee laatia silloin, kun henkilö kykenee vielä ymmärtämään niiden merkityksen. Tämän vuoksi edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto tulee laatia ennakkoon niin sanotusti pahan päivän varalle. Molemmat suojaavat valtuuttajan etua eli ovat turvanasi silloin, kun eniten tarvitset. Tarvittaessa tahtoaan voi muuttaa ja asiakirjat laatia uudelleen tai peruuttaa kokonaan. Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto eivät sulje toisiaan pois ja ne on mahdollista laatia myös yhdessä.  

Otathan meihin yhteyttä, mikäli kaipaat apua edunvalvontavaltuutuksen tai hoitotahdon laadintaan!

Kirjoittaja, ON Venla Sallinen

Toimitilan vuokrasopimus

Yrityksen toimitilatarpeet saattavat muuttua esimerkiksi yrityksen kasvaessa, tai kun toimitiloissa ilmenee yllättävä vesi- tai muu vahinko. Tällaisten tilanteiden varalta on hyvä varautua jo ennakkoon. Toimitilan

Lue lisää »

Turhaan tehty talousrikos?

Suuri osa yritystoiminnan vaikeuksien vuoksi talousrikoksesta tuomituista olisi voinut välttää koko oikeusprosessin. Talousrikoksiin syyllistytään usein siis turhaan ja tarpeettomasti. Mitä tämä tarkoittaa? Ongelma ns. tarpeettomista

Lue lisää »