Henkilöt

Johanna Rosten

Oikeustieteen maisteri, osakas
puh. 044 072 0370
johanna.rosten@legimia.fi

Johanna on toimistomme perustajaosakas, jonka laaja-alainen asiantuntemus perustuu vuosien työkokemukseen oikeudellisten asioiden eri osa-alueilta. Johannan erityisosaamisaluetta ovat työ- ja yhtiöoikeus sekä rakentamiseen liittyvät ongelmat. Luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana Johanna edustaa asiakkaitamme myös tuomioistuimissa.

Johanna hoitaa myös huostaanottoon liittyviä toimeksiantoja ja on lakimiehen ydinalueen ulkopuolelta suorittanut mm. sijais- ja adoptiovanhemmille suunnatun Pride-koulutuksen. Viranomaistoiminnan sekä lastensuojelun käytännön ymmärtäminen tehostaa lastensuojelua koskevien toimeksiantojen hoitamista.

Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1994 lukien. Johannalla on monipuolinen yrittäjätausta; hän on toiminut yrittäjänä niin lakiasiaintoimistossa kuin muillakin toimialoilla. Monipuolisen yrittäjyystaustan vuoksi yrittäjien avustaminen on Johannalle erityisen mieleistä. Kun yrittäjyyden huiput ja sudenkuopat ovat myös käytännössä tulleet tutuiksi, onnistuu yrittäjän juridinen avustaminen kokonaisvaltaisemmin. Toiminta työnantajana on luonut vankan perustan ymmärtää työsuhteen molempien osapuolten erityispiirteitä. Johanna avustaa yksityishenkilöiden ohella toimistomme yritysasiakkaita.

Johannalla on merkittävä kokemus hallitustoiminnasta eri yhtiöissä. Hänet on lisäksi valittu lukuisiin vastuu- ja luottamustehtäviin. Tällä hetkellä Johanna vaikuttaa mm. Varsinais Suomen yrittäjien hallituksessa.

”Asiakkaan edun ajatteleminen on lakimiehen ammatissa tärkeintä. Yrittäjänä myös asiakaspalvelulla on minulle erityinen merkitys. Meillä Legimiassa asiasi hoidetaan aina kustannustehokkaasti ja tarpeetonta viivytystä välttäen, sinulle parhaaseen vaihtoehtoon pyrkien.”

Rientonen Pilvi

Pilvi Rientonen

OTM, LLM, osakas 
puh. 040 546 0992
pilvi.rientonen@legimia.fi

Pilvi on asianajotutkinnon suorittanut oikeustieteen maisteri ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Pilvi on erikoistunut riidanratkaisuun ja edustaa asiakkaitamme tuomioistuimeen etenevissä toimeksiannoissa. Monipuolinen esiintymiskokemus ja käräjäoikeudesta hankittu työkokemus ovat luoneet tukevan pohjan esiintymiselle oikeudessa. Tuomioistuintyöskentelyn lisäksi Pilvin pääasiallista vastuualuetta ovat perhe- ja perintöoikeus sekä potilasvahinkoasiat.

Pilvi on helposti lähestyttävä ja erittäin kokenut neuvottelija, jonka tavoitteena on saada ristiriidat ratkaistua sovinnollisesti ja löytää päämiehen kannalta tehokkain, nopein ja näin ollen edullisin ratkaisu – kuitenkaan päämiehen etua unohtamatta.

“Minulla ei ole tarvetta monimutkaistaa asioita tarpeettomasti. Pyrin esittämään asiat siten, että asiakas ymmärtää, mistä on kysymys.”

Pilvi on hankkinut kansainvälistä kokemusta suorittaessaan opintojaan ulkomailla. Pilvi hoitaa toimeksiantoja myös englanniksi.

Simo Åkerberg

Oik. Yo
puh. 040 635 2299
toimisto@legimia.fi

Mikko Ensiö

oikeusnotaari
Puh. 040 635 2299
toimisto@legimia.fi

Maksuton lakipalveluiden alkuneuvottelu

040 635 2299