Urakkariidoissa on lähes poikkeuksetta kyse rakentamisen teknisestä toteuttamisesta ja toteutuksessa aiheutuneista häiriöistä. Tarjoamme konsultointiapua rakennusurakan eri vaiheissa ja autamme hankkeen aikana tapahtuvissa ristiriitatilanteissa.

Urakkariitojen kokoluokka, osapuolet, lainsäädäntötausta, sekä sopimustilanne vaihtelevat urakkakohtaisesti. Kyseessä voi olla ammattimainen rakennuttaja tai yksityisen teettämä remontti.

Rakennusurakoiden yleisimpiä ongelmakohtia ovat puutteelliset asiakirjat eli huolimattomasti laaditut sopimukset. Urakkasopimus luo pohjan urakan oikeudellisten vastuiden syntymiselle. Tärkeitä ovat myös neuvottelupöytäkirjat, sekä muut sopimukset sekä yleinen normitus kuten esim. YSE 1998.

Kokenut lakimies auttaa hallinnoimaan riskejä urakkasopimuksissa. Autamme sinua laatimaan ja tulkitsemaan asumiseen ja rakentamiseen liittyviä sopimuksia. Huolellisesti laaditut sopimukset vähentävät riidan syntymisen riskiä huomattavasti.

Takuuajalla ilmenevät virheet, reklamaatiot ja muut takuukysymykset voivat myös synnyttää erimielisyyksiä. Virheen laatu voi selvitä vasta takuuajan päätyttyä, jolloin joudutaan selvittämään takuuajan jälkeistä vastuuta urakoitsijan ja tilaajan kesken.

Urakan viivästyminen ja muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan aiheuttavat myös konfliktitilanteita, joita joudutaan mahdollisesti käymään läpi neuvottelupöydässä. Rakennusjuridiikkaan perehtyneen asiantuntijan näkemys ja konsultointi jo varhaisessa vaiheessa voi pelastaa monelta sudenkuopalta.

Neuvotteluteitse saatu ratkaisu on pääsääntöisesti kustannustehokkain vaihtoehto, sillä urakka saattaa keskeytyä pitkäksikin aikaa, jos riitatilanteita lähdetään hoitamaan oikeudenkäyntiteitse. Lakimiehen puoleen on hyvä kääntyä, sillä rakennusurakat ovat usein mittavia, haastavia ja monipuolisia hankkeita, joissa kaivataan ulkopuolisen asiantuntevaa näkemystä. Rakennusriitoihin perehtyneen lakimiehen avulla vältetään tilanteen mutkistuminen entisestään.

Mikäli ongelmiin ei saada molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua aikaiseksi, avustamme oikeudenkäynnissä.

Kun kaipaat ammattitaitoista ja kokenutta apua rakennusurakkariidoissa, ota yhteyttä toimistoomme.