Toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön, eikä pääse siksi nauttimaan työntekijää suojaavasta työlainsäädännöstä. Toimitusjohtaja voidaan erottaa milloin tahansa ilman erityisiä perusteita hallituksen päätöksellä. Tehtävä perustuu siten hallituksen luottamukseen ja sovitun tehtävän hoitamisesta laadittuun sopimukseen.

Käytännössä toimitusjohtajan erottamiseen liittyvissä riidoissa on kyse maksettavan erorahan määrästä. Tällöin perusteena tulkitaan laaditun sopimuksen ehtoja ja sanamuotoja. Ellei erorahasta tai muista eduista ole sovittu, niitä ei ole.

Eroraha voidaan jättää tietyin edellytyksin jopa maksamatta, vaikka toimitusjohtajasopimuksessa olisi siitä nimenomaisesti sovittu. Näissä tilanteissä toimitusjohtaja on menetellyt siinä määrin moitittavasti, että yhtiöllä katsotaan olevan hyväksyttävä syy kieltäytyä noudattamasta toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisehtoa. Tilanteen arvioiminen edellyttää vahvaa juridista osaamista ja virheellisesti tulkittuna voi aiheuttaa lisää kustannuksia riidan paisuessa.

Toimitusjohtaja toimii yhtiön edustajana ja vaikuttaa osaltaan yhtiön imagoon sekä strategiseen suuntaan. Siksi toimitusjohtajan palkkaamista ja erottamista koskevissa tilanteissa on otettava huomioon myös yhtiön maineeseen ja toiminnan jatkumiseen liittyviä seikkoja. Taitavasti ajatuksella laadittu sopimus, jossa myös erotilanne on huomioitu, ehkäisee luonnollisesti parhaiten riitojen syntymistä. Kun tilanne pahimmillaan eskaloituu ja riitaantuu, sovinnollisen ratkaisun löytyminen mutkattomasti ja nopealla aikataululla yhtiön toimintaa ja mainetta vaarantamatta vaatii kokemusta ja vahvaa strategista osaamista.

Legimian osaavat ja kokeneet juristit auttavat sinua vaikeiden ja vaativien tilanteiden ratkaisemisessa. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä.