Milloin kuluttajariitapalveluissa annettu hinta-arvio on sitova?

Kuluttajariita-asioissa on kyse tilanteesta, jossa elinkeinoharjoittaja suorittaa vastikkeellisen palveluksen kuluttajalle. Kyseisen vastikkeen suuruus voi perustua elinkeinonharjoittajan antamaan hinta-arvioon. Hinta-arviosta säännellään kuluttajansuojalain 8 luvussa. Hinta-arvion sitovuus: Jotta kyseessä voidaan katsoa olevan…

Jatka lukemistaMilloin kuluttajariitapalveluissa annettu hinta-arvio on sitova?

Kuka korvaa vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon?

Kuka korvaa vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon? Vuokratyösuhteesta Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Tavanomaiset työnantajan oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat siis vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken. Lähtökohtana vastuiden ja velvollisuuksien suhteen…

Jatka lukemistaKuka korvaa vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon?

Palkkasaatava – mitä palkkasaatavalla tarkoitetaan ja mitkä ovat sen vanhentumisen keskeiset määräajat?

Mikä on palkkasaatava? Palkkasaatavalla viitataan korvaukseen, johon työntekijä on työsuhteensa perusteella oikeutettu. Palkkasaataviin voidaan peruspalkan lisäksi lukea erilaiset korot, kuten palkanmaksun viivästyksestä aiheutuva viivästyskorko sekä muut erinäiset korvaukset, kuten lomakorvaus…

Jatka lukemistaPalkkasaatava – mitä palkkasaatavalla tarkoitetaan ja mitkä ovat sen vanhentumisen keskeiset määräajat?

Työnantajan muistilista loppuvuodelle

Työoikeuden sääntelykentässä on tapahtunut lukuisia muutoksia ja lisää on luvassa tulevaisuudessa. Työehtodirektiivin täytäntöönpano on tuonut muutoksia vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden työsuhteisiin, henkilöstön työsuhdetta ja sen ehtoja koskevaa tiedonsaantioikeutta on laajennettu…

Jatka lukemistaTyönantajan muistilista loppuvuodelle

Muutoksia leskeneläkkeen maksuperusteisiin – kenellä on oikeus leskeneläkkeeseen ja miten sitä maksetaan?

Perhe-eläke uudistui kuluvan vuoden alusta lukien. Tämän myötä leskeneläkkeen maksuperusteisiin tehtiin muutoksia. Ne eivät kuitenkaan koske leskiä, joille perhe-eläke on myönnetty jo aikaisemmin ennen vuotta 2022. Puolison menehtyessä leskeksi jääneen…

Jatka lukemistaMuutoksia leskeneläkkeen maksuperusteisiin – kenellä on oikeus leskeneläkkeeseen ja miten sitä maksetaan?

Hallitus esittää uutta vapaaehtoista sovittelua työriitoihin

Hallitus esittää työriitoihin uutta vapaaehtoista sovittelua sekä täsmennyksiä osapuolten velvollisuuteen valmistautua sovitteluun. Lisäksi ehdotetaan työtuomioistuimen toimivallan laajentamista kuulemismenettelyssä. Helmikuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriö asetti selvityshenkilöt kartoittamaan työehtosopimuksiin liittyviä rajariitoja ja…

Jatka lukemistaHallitus esittää uutta vapaaehtoista sovittelua työriitoihin

Vaihtelevaa työaikaa koskeva sääntely uudistui

Työnantajaa koskee uusi työajan täyttymistä koskeva tarkasteluvelvollisuus sekä velvollisuus tarjota ennakoitavampia ja avoimempia työehtoja työntekijälle Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan ns. nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee tiettyjen tuntimäärien välillä…

Jatka lukemistaVaihtelevaa työaikaa koskeva sääntely uudistui

Kuluttajansuoja uudistuu ja tuo kattavia parannuksia kuluttajan asemaan

Kuluttajansuojalaki uudistui kuluvan vuoden alusta lukien vahvistaen kuluttajan asemaa erityisesti tavarankauppaa koskevissa virhetilanteissa. Uudistuksen taustalla on EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi. Uudistuksia on luvassa lisää…

Jatka lukemistaKuluttajansuoja uudistuu ja tuo kattavia parannuksia kuluttajan asemaan

Antaako korona aiheen hyväksytylle työstä eroamiselle?

Vakuutusoikeus on käsitellyt henkilön eroamista työstään koronan vuoksi keväällä 2020 ja sen vaikutusta eronneen työttömyysturvaan. Työttömyysturvalain tarkoittaman karenssin mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 45 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen,…

Jatka lukemistaAntaako korona aiheen hyväksytylle työstä eroamiselle?

Kauan odotettu perhevapaauudistus astuu voimaan

Perhevapaauudistuksella kohti tasa-arvoisempaa työelämää? Eduskunta hyväksyi viime joulukuussa perhevapaauudistuksen, joka astuu voimaan tänään 1.8.2022. Perhevapaapäivien kokonaismäärää lisättiin 43 päivällä ja uudistuksen myötä Suomeenkin vahvistettiin molemmille vanhemmille samansuuruiset vanhempainrahakiintiöt, jonka määrä…

Jatka lukemistaKauan odotettu perhevapaauudistus astuu voimaan