Työnantajan muistilista loppuvuodelle

Työoikeuden sääntelykentässä on tapahtunut lukuisia muutoksia ja lisää on luvassa tulevaisuudessa. Työehtodirektiivin täytäntöönpano on tuonut muutoksia vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden työsuhteisiin, henkilöstön työsuhdetta ja sen ehtoja koskevaa tiedonsaantioikeutta on laajennettu…

Jatka lukemistaTyönantajan muistilista loppuvuodelle

Muutoksia leskeneläkkeen maksuperusteisiin – kenellä on oikeus leskeneläkkeeseen ja miten sitä maksetaan?

Perhe-eläke uudistui kuluvan vuoden alusta lukien. Tämän myötä leskeneläkkeen maksuperusteisiin tehtiin muutoksia. Ne eivät kuitenkaan koske leskiä, joille perhe-eläke on myönnetty jo aikaisemmin ennen vuotta 2022. Puolison menehtyessä leskeksi jääneen…

Jatka lukemistaMuutoksia leskeneläkkeen maksuperusteisiin – kenellä on oikeus leskeneläkkeeseen ja miten sitä maksetaan?

Hallitus esittää uutta vapaaehtoista sovittelua työriitoihin

Hallitus esittää työriitoihin uutta vapaaehtoista sovittelua sekä täsmennyksiä osapuolten velvollisuuteen valmistautua sovitteluun. Lisäksi ehdotetaan työtuomioistuimen toimivallan laajentamista kuulemismenettelyssä. Helmikuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriö asetti selvityshenkilöt kartoittamaan työehtosopimuksiin liittyviä rajariitoja ja…

Jatka lukemistaHallitus esittää uutta vapaaehtoista sovittelua työriitoihin

Vaihtelevaa työaikaa koskeva sääntely uudistui

Työnantajaa koskee uusi työajan täyttymistä koskeva tarkasteluvelvollisuus sekä velvollisuus tarjota ennakoitavampia ja avoimempia työehtoja työntekijälle Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan ns. nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee tiettyjen tuntimäärien välillä…

Jatka lukemistaVaihtelevaa työaikaa koskeva sääntely uudistui

Kuluttajansuoja uudistuu ja tuo kattavia parannuksia kuluttajan asemaan

Kuluttajansuojalaki uudistui kuluvan vuoden alusta lukien vahvistaen kuluttajan asemaa erityisesti tavarankauppaa koskevissa virhetilanteissa. Uudistuksen taustalla on EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi. Uudistuksia on luvassa lisää…

Jatka lukemistaKuluttajansuoja uudistuu ja tuo kattavia parannuksia kuluttajan asemaan

Antaako korona aiheen hyväksytylle työstä eroamiselle?

Vakuutusoikeus on käsitellyt henkilön eroamista työstään koronan vuoksi keväällä 2020 ja sen vaikutusta eronneen työttömyysturvaan. Työttömyysturvalain tarkoittaman karenssin mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 45 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen,…

Jatka lukemistaAntaako korona aiheen hyväksytylle työstä eroamiselle?

Kauan odotettu perhevapaauudistus astuu voimaan

Perhevapaauudistuksella kohti tasa-arvoisempaa työelämää? Eduskunta hyväksyi viime joulukuussa perhevapaauudistuksen, joka astuu voimaan tänään 1.8.2022. Perhevapaapäivien kokonaismäärää lisättiin 43 päivällä ja uudistuksen myötä Suomeenkin vahvistettiin molemmille vanhemmille samansuuruiset vanhempainrahakiintiöt, jonka määrä…

Jatka lukemistaKauan odotettu perhevapaauudistus astuu voimaan

Työsopimuksen mukaisen työaikaehdon heikentäminen työehtosopimuksella: KKO 2022:45

Voiko työehtosopimuksella sopia heikennyksestä työntekijän työsuhteessa sovelletun työsopimuksen työaikaehtoon? Vuonna 2014 solmitun työsopimuksen mukaan työntekijän säännölliseksi työajaksi oli sovittu 37,5 tuntia viikossa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vuonna 2016 sopiman kilpailukykysopimuksen (ns. kiky-sopimus)…

Jatka lukemistaTyösopimuksen mukaisen työaikaehdon heikentäminen työehtosopimuksella: KKO 2022:45

Lakimiehemme on apunasi myös venekauppariidoissa

Sanonta kuuluu, että veneenomistajalla on tasan kaksi kappaletta onnenpäiviä: osto- ja myyntipäivä. Omasta kokemuksesta voin lämpimästi tämän vahvistaa. Veneen ostohetkellä uusi veneilyelämä on suunnitelmia täynnä. Investoinnit veneeseen eivät haittaa, onhan…

Jatka lukemistaLakimiehemme on apunasi myös venekauppariidoissa

Työnantajan velvollisuus tarjota työtä irtisanotulle työntekijälle – KKO 2022:33  

Lakimies muistuttaa työnantajan laajasta työn tarjoamista koskevasta velvollisuudesta. Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja…

Jatka lukemistaTyönantajan velvollisuus tarjota työtä irtisanotulle työntekijälle – KKO 2022:33