Lakimies muistuttaa vuosilomaa koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta

Työnantaja – ilmoitathan tulevan vuosiloman ajankohdasta ajoissa.

Kesälomakausi sijoittuu vuosittain 2.5. – 30.9 väliselle ajalle. Vuoden 2022 kesälomakaudella työntekijälle on annettava vuosiloma, joka on ansaittu 1.4.2021 – 31.3.2022 välisenä aikana. Vuosilomaa ansaitaan työsuhteen pituuden mukaan joko kaksi tai kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, mikäli työnantaja ja työntekijä eivät sovi loman pitämisestä erikseen vuosilomalain mahdollistamin tavoin. Työnantajan on kuitenkin ennen loman ajankohdan määräämistä varattava työntekijälle tilaisuus esittää oma näkemyksensä loman ajankohdasta sekä pyrittävä noudattamaan tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa työntekijöiden kesken. Kesäloma on pyrittävä antamaan yhdenjaksoisena, mutta osapuolet voivat sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa.

Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamisajankohtaa. Tätä on pidettävä ehdottomana pääsääntönä. Vain silloin, jos se ei tosiasiallisesti ole mahdollista, voidaan loman ajankohdasta ilmoittaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. Tätä lyhyemmästä ilmoitusajasta ei voida pätevästi ennalta sopia, eikä työnantaja voi työnjohto-oikeutensa nojallakaan soveltaa lyhyempää ilmoitusaikaa.

Lomista voidaan ilmoittaa yleisellä tiedotuksella, joka on kaikkien työntekijöiden nähtävillä tai henkilökohtaisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Työnantajan on varmistuttava siitä, että myös työpaikalta poissaolevat saavat tiedon ajoissa.

Työntekijän on myös hyvä muistaa, että mikäli tämä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa työkyvytön esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi, on loma työntekijän pyynnöstä lähtökohtaisesti siirrettävissä myöhempään ajankohtaan. Työntekijän on tällöin viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään työnantajan sitä pyytäessä.

Työnantajan ilmoitus vuosiloman ajankohdasta on sitova, vaikka se olisi annettu jo yli kuukausi ennen loman alkua. Työnantaja on vahingonkorvausvelvollinen, mikäli se yksipuolisesti muuttaa ilmoitetun loman alkamisajankohtaa. Korvaus työntekijälle voi kattaa esimerkiksi lentolippujen ja hotellin peruutuskulut. Työnantaja ei myöskään voi yksipuolisesti muuttaa jo ilmoittamansa loman ajankohtaa siten, että muutoksesta ilmoittamisen ja loman alkamisen välille jäisi vähemmän aikaa kuin edellä mainitut kuukausi tai kaksi viikkoa.

Vuosilomasta säädetään vuosilomalaissa, mutta esimerkiksi lomarahan maksamisesta löytyy sääntelyä useista työehtosopimuksista, jotka  osapuolten on hyvä tarkistaa.

Työsuhdeasioihin erikoistuneina neuvomme asiakkaitamme myös vuosilomiin ja lomakorvauksiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Kirjoittaja, OTM Annina Vihanto

Toimitilan vuokrasopimus

Yrityksen toimitilatarpeet saattavat muuttua esimerkiksi yrityksen kasvaessa, tai kun toimitiloissa ilmenee yllättävä vesi- tai muu vahinko. Tällaisten tilanteiden varalta on hyvä varautua jo ennakkoon. Toimitilan

Lue lisää »

Virhevastuusta asuntokaupassa

Virhevastuusta asuntokaupassa Asunnon ostaminen on monelle elämän suurin taloudellinen päätös, minkä takia asuntoa ostettaessa ja myytäessä on oltava tarkkana. Asunnon ostajan kannalta on tärkeää, että

Lue lisää »

Miten on toimittava potilasvahingon sattuessa?

Miten on toimittava potilasvahingon sattuessa? Tavallinen vahingonkorvausasia ratkaistaan normaalitilanteessa käräjäoikeudessa nostettavalla kanteella, jos kiistan osapuolet eivät pääse asiassa neuvottelemalla sopuun. Sen sijaan potilasvahinkoja varten on

Lue lisää »