Kauan odotettu perhevapaauudistus astuu voimaan

Perhevapaauudistuksella kohti tasa-arvoisempaa työelämää?

Eduskunta hyväksyi viime joulukuussa perhevapaauudistuksen, joka astuu voimaan tänään 1.8.2022. Perhevapaapäivien kokonaismäärää lisättiin 43 päivällä ja uudistuksen myötä Suomeenkin vahvistettiin molemmille vanhemmille samansuuruiset vanhempainrahakiintiöt, jonka määrä on 160 päivää. Toiselle vanhemmalle voi luovuttaa omasta kiintiöstään enintään 63 päivää. Luovutusmahdollisuudella on haluttu antaa perheille lisää mahdollisuuksia joustoihin ja valintoihin sen mukaan, millainen tilanne kussakin perheessä vallitsee.

Uudistuksessa on huomioitu myös vanhemmuuden käsite ja sitä koskeva terminologia. Jatkossa kaikilla lapsen huoltajilla on yhtäläinen oikeus päivärahaan riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko kyseessä lähi- tai etävanhempi tai biologinen tai adoptiovanhempi.

Uudistuksella tavoitellaan parempaa tasa-arvoa työelämässä ja esimerkit työ- ja perhe-elämästä ovatkin osoittaneet sen tarpeellisuuden. Naiset kokevat edelleen epävarmuutta mahdollisuudestaan työllistyä ennen perheenperustamisaikeita ja pohtivat, miten uskaltavat kertoa raskaudestaan työpaikalla. Vuonna 2020 vanhempainpäivärahapäivistä äidit pitivät 90 prosenttia ja voimassa ollut malli on rakentunut ajatukseen biologisesta äidistä lapsen ensisijaisena huoltajana. Järjestelmällä on ollut kiistattomia vaikutuksia niin naisten asemaan työmarkkinoilla kuin palkka- ja eläkekertymiinkin.

Tutkimusten ja kansainvälisen vertailun perusteella isälle osoitetut vanhempainvapaiden kiintiöt ovat tehokkain tapa lisätä isien osallistumista perhevapaiden käyttöön. Mallia uudistukselle on saatu naapurimaastamme Ruotsista, jossa isille merkityt kiintiöt johtivat merkittävään vanhempainvapaiden käytön kasvuun. Huomionarvoista on, että Ruotsissa tämä muutos tehtiin jo kymmenen vuotta sitten. Toivottavasti se, että työnantajat näkevät sukupuolet tasa-arvoisina heidän palkkaamisensa ja työsuhteen aikana vanhempainvapaalle jäämisen suhteen, ei vie yhtä pitkään.

Lisää tietoa löytyy esimerkiksi sivulta: https://stm.fi/usein-kysyttyja-kysymyksia-perhevapaauudistuksesta

Kirjoittaja, OTM Annina Vihanto

Verkossa tapahtuva häirintä

Yleistä Verkossa tapahtuvaa häirintää on alettu tutkia yhä laajemmin. Ensimmäistä kertaa verkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja muuta häirintää tutkittiin vuonna 2018 Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa. Turun Sanomat

Lue lisää »