Osakaslainan sudenkuopat yrittäjälle

Omistajayrittäjä voi nostaa yhtiön varoja käyttöönsä osakaslainan muodossa. Kyse on tuloverolain sallimasta ja toimivasta verosuunnittelusta, kunhan yrittäjä pystyy maksamaan lainan yritykseensä takaisin ennen tilikauden päättymistä. Tällä tavalla yrittäjä saa käyttöönsä varoja väliaikaisesti, vaikkei osingonjako olisi mahdollista ja välttää näin myös palkan sivukulut. Osakeyhtiölaki tuo osakaslainan antamiseen kuitenkin lisäedellytyksiä, joiden on täytyttävä
uhalla, että osakaslaina katsotaan laittomaksi varojenjaoksi.

Omistajayrittäjälle annetulle osakaslainalle tulisi ensisijaisesti löytyä liiketaloudellinen peruste. Käytännössä yrityksen antama osakaslaina ei voi olla liiketaloudellisesti perusteltua tai ovat ainakin erittäin harvinaisia. Kun liiketaloudellinen peruste puuttuu, ei osakaslainan antaminen saa aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyttä, eikä vaikuttaa negatiivisesti maksukykyyn muutenkaan. Yhtiöllä on siten oltava niin paljon ”löysää rahaa” kassassa, ettei sillä ole vaikutusta toimintaan tai velkojien asemaan millään tavalla.

Kun edellä mainitut on varmistettu, voidaan osakaslainaa antaa enintään yrityksen vapaan oman pääoman verran. Varsinkin, jos puhutaan hyvin pienistä ja suhteellisen nuorista yrityksistä, osakaslainaa annetaan usein yli vapaan oman pääoman määrän, joka tekee osakaslainasta osakeyhtiölain vastaisen.

Osakaslainan riskeistä

Virheellisesti annettu osakaslaina voi aiheuttaa hallituksen jäsenelle vahingonkorvausvastuun, mikäli annettu laina aiheuttaa esimerkiksi velkojille vahinkoa. Mikäli edellytykset eivät osakaslainan antamiselle täyty, voidaan se tulkita osakeyhtiölain vastaiseksi laittomaksi varojenjaoksi. Velkojan on siis mahdollista vaatia vahingonkorvausta toimen aiheuttamasta vahingosta hallituksen jäseneltä henkilökohtaisesti.

On myös syytä muistaa, ettei osakaslainaa voida yrityksen konkurssissa katsoa jälkikäteen palkaksi. Esimerkiksi yrityksestä nostetut yksityisotot kirjataan usein kirjanpitoon osakkaan saamaksi osakaslainaksi, vaikka niiden todellinen luonne olisikin ollut palkka. Näiden kanssa on hyvä olla varovainen. Osakaslaina, on ne kirjattu kirjanpitoon millä tavalla tahansa ja mistä syystä tahansa, aiheuttaa takaisinmaksuvelvoitteen konkurssipesään. Osakaslaina kun on käytännössä normaali takaisinmaksettava laina. Normaali ja normaalisti maksettu palkka on siitä mukava, että sitä ei lähtökohtaisesti tarvitse maksaa takaisin konkurssipesään. Paino sanalla ”normaali”.

Osakaslainan muistilista

  1.  Tee osakaslainan antamisesta hallituksen kokouksen päätös, jossa osakaslainan antaminen perustellaan.
  2. Älä ota itsellesi osakaslainaa, jos tiedät, että et pysty maksamaan sitä takaisin. Maksa silloin itsellesi palkkaa.
  3. Jos et pysty maksamaan osakaslainaa takaisin yhtiölle, muuta se kirjanpidossa palkaksi ja suorita siihen kuuluvat sivukulut normaalisti.
  4. Älä ota itsellesi osakaslainaa yli yhtiön vapaan oman pääoman määrää.
  5. Älä kikkaile muutamien eurojen vuoksi.

Osakaslainaan liittyviä riskejä voidaan hallita. Ota yhteyttä asiantuntijaan liian aikaisin, ei liian myöhään.

Herman Saari

Toimitilan vuokrasopimus

Yrityksen toimitilatarpeet saattavat muuttua esimerkiksi yrityksen kasvaessa, tai kun toimitiloissa ilmenee yllättävä vesi- tai muu vahinko. Tällaisten tilanteiden varalta on hyvä varautua jo ennakkoon. Toimitilan

Lue lisää »