Sopimusasiat 

Sopimus on keskeinen kaikissa juridisissa järjestelyissä. Voimme auttaa sinua sopimusasiakirjojen laadinnassa, niiden tulkinnassa ja riitatilanteissa.

Sekä kirjallinen että suullinen sopimus ovat sitovia. Kirjallinen sopimus on kuitenkin varmempi ja turvallisempi vaihtoehto, joka poissulkee epäselvyyksiä ja minimoi riitatilanteiden syntymisen riskiä. Ilman kirjallista asiakirjaa on jälkikäteen hankalaa näyttää toteen sovittua ja mahdollisia sopimusrikkomuksia.

Sopimus syntyy, kun kaksi oikeustoimikelpoista sopijapuolta pääsevät yksimielisyyteen ehdoista ja niihin sitoutumisesta. Sopimusasiakirjoja ei pidä allekirjoittaa ennen yksimielisyyttä. 

Osaavat lakimiehemme voivat avustaa sinua asiakirjojen laadinnassa ja tulkinnassa. Sopimus saattaa olla pätemätön ja jompi kumpi osapuolista saattaa syyllistyä sopimusrikkomukseen. Näissä tilanteissa on hyödyllistä kääntyä ammattitaitoisen lakimiehen puoleen.

Tähtäämme lähtökohtaisesti sovittelemaan riitatilanteita neuvottelemalla. Neuvotteluteitse löydetty sovinto on helpointa ja kustannustehokkainta kaikille osapuolille. Aina molempia tyydyttävää ratkaisua ei kuitenkaan löydy. Tarpeen vaatiessa avustamme asian käsittelyssä tuomioistuimessa. 

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Maksuton alkuneuvottelu
040 635 2299


Perheoikeus


Perintöoikeus


Asuntokauppa


Rakentaminen


Työoikeus


Rikosoikeus

Vahingonkorvaus-
ja kuluttaja-asiat


Sopimusasiat


Potilasvahingot