Perintöoikeus

Testamentin laatiminen

Testamentti kannattaa tehdä, kun haluaa määrätä omaisuutensa jakamisesta toisella tapaa, kuin mihin lain soveltaminen normaalisti johtaisi. Testamentin avulla voidaan myös varmistaa, että perinnönjako tapahtuu veroseuraamuksia ajatellen järkevimmällä mahdollisella tavalla.

Testamentti on laatijansa viimeisin tahdonilmaisu, jolla määrätään hänen omaisuutensa jakamisesta. Testamentti on laadittava lain muotomääräyksiä noudattaen.

Testamentti voidaan rekisteröidä, mutta välttämätöntä se ei ole. Tärkeää on, että se säilytetään varmassa paikassa.

Moninaisten muotomääräysten ja muiden rajoitusten johdosta on testamentin laatiminen suositeltavaa jättää kokeneen lakimiehen käsiin. Samalla varmistetaan, että testamentin tekijän tahto toteutuu ja vältetään valitettavan yleiset kiistat perillisten ja testamentinsaajien kesken.

Testamentin muuttaminen tai peruuttaminen

Testamentin tekijä voi milloin tahansa ja ilman mitään erityistä syytä peruuttaa tai muuttaa testamenttinsa. Jos testamenttiin halutaan tehdä muutoksia, on jälleen noudatettava lain asettamia muotomääräyksiä. Viimeisin laadittu testamentti kumoaa vanhemmat testamentit ainakin siltä osin, kuin niissä on ristiriitaisia määräyksiä. Tästä johtuen on suositeltavaa, että uudella testamentilla aina kumotaan nimenomaisesti ja kokonaisuudessaan aiempi testamentti, jolloin kenellekään ei jää epäselväksi, olisiko aiempi testamentti tarkoitettu jäämään joltain osin yhä voimaan.

Rintaperillinen ja lakiosa

Lakiosa on se vähimmäisosuus perinnöstä, johon testamentin tekijän rintaperillisillä on lain mukaan aina oikeus. Rintaperillisiä ovat perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset, eli lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset.

Normaalisti kukin rintaperillinen saa pääluvun mukaisen osuutensa perinnöstä. Testamentin tekijä voi kuitenkin määrätä omaisuuttaan testamentilla muille tahoille kuin rintaperillisilleen. Testamentista huolimatta rintaperillinen on aina oikeutettu lakiosaan, joka on suuruudeltaan puolet tavanomaisesta perintöosuudesta. Lakiosaa on vaadittava määräajassa testamentin saajalta.

Testamentin tekemisessä ja testamenttiin liittyvissä riita-asioissa kannattaa kääntyä kokeneen lakimiehen puoleen oikeuksien turvaamiseksi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Maksuton alkuneuvottelu
040 635 2299


Perheoikeus


Perintöoikeus


Perintösuunnittelu


Asuntokauppa


Rakentaminen


Työoikeus


Rikosoikeus

Vahingonkorvaus-
ja kuluttaja-asiat


Sopimusasiat


Tekijänoikeus


Potilasvahingot


Tietosuoja


Edunvalvonta