Henkilöt

rosten

Johanna Rosten

Oikeustieteen maisteri, osakas

puh. 044 072 0370

 

Lue minusta lisää tästä

Johanna on toimistomme perustajaosakas, jonka laaja-alainen asiantuntemus perustuu vuosien työkokemukseen oikeudellisten asioiden eri osa-alueilta. Johannan erityisosaamisaluetta ovat työ- ja yhtiöoikeus sekä rakentamiseen liittyvät ongelmat. Luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana Johanna edustaa asiakkaitamme myös tuomioistuimissa.

Johanna hoitaa myös huostaanottoon liittyviä toimeksiantoja ja on lakimiehen ydinalueen ulkopuolelta suorittanut mm. sijais- ja adoptiovanhemmille suunnatun Pride-koulutuksen. Viranomaistoiminnan sekä lastensuojelun käytännön ymmärtäminen tehostaa lastensuojelua koskevien toimeksiantojen hoitamista.

Johanna on toiminut yrittäjänä vuodesta 1994 lukien. Johannalla on monipuolinen yrittäjätausta; hän on toiminut yrittäjänä niin lakiasiaintoimistossa kuin muillakin toimialoilla. Monipuolisen yrittäjyystaustan vuoksi yrittäjien avustaminen on Johannalle erityisen mieleistä. Kun yrittäjyyden huiput ja sudenkuopat ovat myös käytännössä tulleet tutuiksi, onnistuu yrittäjän juridinen avustaminen kokonaisvaltaisemmin. Toiminta työnantajana on luonut vankan perustan ymmärtää työsuhteen molempien osapuolten erityispiirteitä. Johanna avustaa yksityishenkilöiden ohella toimistomme yritysasiakkaita.

Johannalla on merkittävä kokemus hallitustoiminnasta eri yhtiöissä. Hänet on lisäksi valittu lukuisiin vastuu- ja luottamustehtäviin. Tällä hetkellä Johanna vaikuttaa mm. Varsinais Suomen yrittäjien hallituksessa.

”Asiakkaan edun ajatteleminen on lakimiehen ammatissa tärkeintä. Yrittäjänä myös asiakaspalvelulla on minulle erityinen merkitys. Meillä Legimiassa asiasi hoidetaan aina kustannustehokkaasti ja tarpeetonta viivytystä välttäen, sinulle parhaaseen vaihtoehtoon pyrkien.”


Rientonen Pilvi

Pilvi Rientonen

OTM, LLM, osakas

puh. 040 546 0992

Lue minusta lisää tästä

Pilvi on asianajotutkinnon suorittanut oikeustieteen maisteri ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Pilvi on erikoistunut riidanratkaisuun ja edustaa asiakkaitamme tuomioistuimeen etenevissä toimeksiannoissa. Monipuolinen esiintymiskokemus ja käräjäoikeudesta hankittu työkokemus ovat luoneet tukevan pohjan esiintymiselle oikeudessa. Tuomioistuintyöskentelyn lisäksi Pilvin pääasiallista vastuualuetta ovat perhe- ja perintöoikeus sekä potilasvahinkoasiat. 

Pilvi on helposti lähestyttävä ja erittäin kokenut neuvottelija, jonka tavoitteena on saada ristiriidat ratkaistua sovinnollisesti ja löytää päämiehen kannalta tehokkain, nopein ja näin ollen edullisin ratkaisu – kuitenkaan päämiehen etua unohtamatta.

"Minulla ei ole tarvetta monimutkaistaa asioita tarpeettomasti. Pyrin esittämään asiat siten, että asiakas ymmärtää, mistä on kysymys."

Pilvi on hankkinut kansainvälistä kokemusta suorittaessaan opintojaan ulkomailla. Pilvi hoitaa toimeksiantoja myös englanniksi.


Sanna Sarjanen

Sanna Sarjanen

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

puh. 040 635 2299

Lue minusta lisää tästä

Mielenkiintoni kohdistuu vahvimmin rikosoikeuteen ja oikeudenkäyntityöskentelyyn, ja parhaimmillani olenkin oikeudenkäyntiin johtavissa rikos- ja riita-asioissa. Aiempaa kokemusta erityisesti insolvenssi- ja rikosoikeudesta olen saanut työskennellessäni aiemmin asianajotoimistossa ja poliisissa.

Rikosoikeusasioiden (sekä epäillyn, uhrin, että asianomistajan avustaminen) lisäksi hoidan erityisesti sopimus-, vahingonkorvaus-, konkurssi-, edunvalvonta- ja perintöoikeusasioita.

”Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi tai epäillyn asemaan. Kummassakin tilanteessa on tärkeää ottaa yhteyttä osaavaan ja aktiiviseen avustajaan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta eduistasi ja oikeuksistasi huolehditaan alusta asti."

 


janne-lundbom

Janne Lundbom

OTM, KTM

puh. 044 582 9515

 

Lue minusta lisää tästä

Yrityksen ongelmatilanteet ovat moninaiset. Oikean toimintatavan löytäminen vaatii usein juridisen osaamisen lisäksi yrityksen kokonaiskuvan hahmottamista. Jannessa yhdistyy niin oikeudellinen kuin liiketaloudellinenkin osaaminen. Tyypillisissä yrityksen ongelmissa, kuten riitatilanteissa, hän etsii ja löytää luovia ratkaisumalleja. Siksi hän toimii useiden yritysten ”talon lakimiehenä”, ongelmien ratkaisijana, ja yritysjohdon sparraajana.

Legimiaan hän tuo osaamista erityisesti henkilötietojen suojaan liittyvissä kysymyksissä.

 


Simo Åkerberg

Simo Åkerberg

Oik.Yo

puh. 040 635 2299

 

 

 


Maksuton alkuneuvottelu
040 635 2299