Yrityksen sopimusten huolellisella tekemisellä ehkäistään tulevaisuuden ongelmatilanteita tehokkaasti

Yritysten toiminta on täynnä yllätyksiä. Toimintaympäristössä voi tapahtua äkillisiä ja isojakin muutoksia, jolloin myös yritykselle alunperin asetettuja tavoitteita saatetaan joutua muuttamaan. Myös vahinkoja ja onnettomuuksia voi tapahtua ja odotuksen mukainen toiminta siten keskeytyä. Varautumalla erilaisiin tilanteisiin ja muutoksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa riskeihin, ja siten välttää harmeja ja niiden syntymistä.

Yrityksen sopimukset ovat oleellisessa asemassa siinä, millainen vaikutus muuttuvilla tilanteilla on yritykseen, sen toimintaan sekä siinä toimiviin henkilöihin. Sopimusten tärkeimpiä tehtäviä liike-elämässä onkin riskien ennakollinen hallinta. Hyvin tehdyissä sopimuksissa on varauduttu jo valmiiksi erilaisiin tilanteisiin, joita yrityksen toiminnassa saattaa tulla vastaan.  

Osakassopimusta sanotaan usein yrityksen tärkeimmäksi sopimukseksi. Se on yhtiön omistajien välinen sopimus heidän keskinäisistä suhteistaan sekä suhteestaan yhtiöön. Kun yhteisistä pelisäännöistä on sovittu jo valmiiksi, on osakkaiden helpompi toimia yhdessä myös silloin, kun yrityksen toiminnassa kohdataan uudenlaisia tilanteita ja haasteita. Osakassopimuksella voidaan sopia esimerkiksi siitä, miten osakkaiden työpanokset korvataan, miten äänivalta yhtiössä jakaantuu, sekä miten voittoa jaetaan. Usein sovitaan myös osakkaiden kilpailukiellosta ja salassapidosta. Lisäksi, tärkeää on sopia osakkeiden lunastusmenettelystä tilanteissa, joissa osakkaiden erimielisyydet häiritsevät yhtiön toimintaa.

Osakassopimus on vapaaehtoinen, mutta se voi toimia tärkeänä riskienhallintakeinona ja hallinnoinnin välineenä. Osakassopimus on myös vapaamuotoinen, mutta se kannattaa tehdä kirjallisesti, kuten sopimukset yleensä. Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai henkilöyhtiön yhtiösopimuksessa ei aina ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista sopia kaikista yrityksen ja osakkaiden kannalta tärkeistä toimintasäännöistä. Usein osakkaat sopivatkin keskenään toimintasäännöistä yhtiön asioissa osakassopimuksella. Osakassopimuksen merkitys on suuri, ja siksi sitä tehtäessä ja siihen sitouduttaessa kannattaa apuna käyttää Lakiasiaintoimisto Legimian lakiasiantuntijoita.

Miksi kannattaa laatia testamentti?

Miksi kannattaa laatia testamentti? Vastaus kysymykseen, miksi testamentti kannattaa laatia, on yksinkertainen. Laatimalla testamentin voi varmistua, että kuollessa oma tahto toteutuu mahdollisimman hyvin. Jokaisella ihmisellä

Lue lisää »