Urakoitsijan virhe – Miten toimia ja mitä siitä seuraa?

Oletko teettänyt kylpyhuoneesi peruskorjauksen rakennusurakoitsijalla ja huomaat, etteivät kaakelit pysy seinissä? Tai oletko toiminut urakoitsijana ja saanut urakan tilaajalta reklamaation tehtyyn työhön liittyen? Urakoitsijan virhetilanteet vaativat aina tapauskohtaista arviointia ja lakimiehen puoleen kannattaakin kääntyä matalalla kynnyksellä.

Milloin voidaan katsoa, että urakoitsija on tehnyt virheen tai, ettei tehty työ vastaa sovittua?

Edellä todetun mukaisesti asia vaatii aina tapauskohtaista arviointia. Arviointi riippuu pitkälti siitä, mitä osapuolten välillä on urakkasopimuksella tai muulla tavoin sovittu. Alla muutama esimerkki erilaisista virhetilanteista:

Urakoitsijan ja tilaajan välillä on sovittu, että asunnon peruskorjauksessa käytetään tiettyjä, korkealaatuisia pintamateriaaleja. Urakoitsija käyttääkin todellisuudessa alempiarvoisia pintamateriaaleja. Urakoitsija on tehnyt virheen.
Mikäli urakoitsija laskuttaa sovittuun urakkahintaan sisältyvistä työtunneista ja materiaaleista erikseen ns. lisätöinä, on urakoitsija tehnyt virheen.Mikäli urakoitsija ei laita asianmukaisia kosteuseristeitä kylpyhuoneremontin yhteydessä, on urakoitsijan suorituksessa virhe, vaikka tästä ei olisi sovittu urakoitsijan ja tilaajan välillä erikseen. Tämä kuuluu urakoitsijan ammattitaitoon.

Mitä tehdä, kun urakoitsija on tehnyt virheen?

Urakoitsijan virheestä on reklamoitava heti, kun virhe havaitaan. Reklamaatio on syytä tehdä kirjallisesti ja lähettää esimerkiksi urakoitsijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lukukuittausta vastaan.

Tilaajan velvollisuutena on myös estää virheestä aiheutuneen vahingon laajentuminen. Mikäli tilaaja ei tätä velvollisuuttaan noudata, on urakoitsijan virheestä aiheutuva vahinko myös osittain tai jopa kokonaan tilaajan vastuulla.

Mitkä ovat urakoitsijan virheen seuraamukset?

Urakoitsijan velvollisuutena on joko korjata virheensä taikka korvata virheestä aiheutunut vahinko. Mikäli korjaaminen tai korvaaminen ei onnistu, tulee urakoitsijan antaa hinnanalennusta virheen osalta. Annettava hinnanalennus arvioidaan aina erikseen.

Urakoitsijan virheen seuraamuksista sovitaan usein tarkemmin urakkasopimuksessa ja sen liitteissä. Lisäksi urakoitsijan virhevastuuta säätelee myös mm. kuluttajansuojalaki silloin, kun tilaajana on kuluttaja.

Miten asia selvitetään?

Ensisijaisesti asia on hyvä selvittää sovinnollisesti osapuolten välillä. Mikäli sovintoa ei asiassa saavuteta, voi asian saattaa myös käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttaja-asemassa oleva tilaaja voi kääntyä asiassa myös kuluttajariitalautakunnan puoleen.

OTM Monica Hanhiniemi
050 550 2245
monica.hanhiniemi@legimia.fi

Konkurssien määrä edelleen kasvussa

Kesän alkaessa uutisoitiin konkurssien määrän kasvusta. Kyseinen uutinen jäi ymmärrettävästi uutispimentoon ihmisten keskittyessä jo tulevaan kesään. Uutinen oli kuitenkin merkittävä. Tilastokeskuksen mukaan konkurssien määrä lisääntyi

Lue lisää »