Työnantajan muistilista loppuvuodelle

Työoikeuden sääntelykentässä on tapahtunut lukuisia muutoksia ja lisää on luvassa tulevaisuudessa.

Työehtodirektiivin täytäntöönpano on tuonut muutoksia vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden työsuhteisiin, henkilöstön työsuhdetta ja sen ehtoja koskevaa tiedonsaantioikeutta on laajennettu ja työntekijän oikeutta lakisääteiseen koulutukseen on parannettu. Myös osa-aikaisen ja määräaikaisen palkansaajan mahdollisuutta saada selvitys työajan tai palvelussuhteen kestoajan lisäämisestä on laajennettu, sillä työnantajan tulee antaa asiaa koskeva selvitys perustellusti ja kirjallisesti työntekijälle. Lisäksi perhevapaita on uudistettu mahdollistamalla vanhempainvapaan jakautuminen tasaisemmin ja joustavammin molempien vanhempien kesken. Työnantajien tulee edellä mainittujen uudistusten lisäksi huomioida, että kilpailukieltosopimuksia koskeva siirtymäaika umpeutuu pian eli vuodenvaihteessa.

Työnantaja, muista siis ainakin nämä!

  • Käy läpi erityisesti ennen 1.1.2022 solmitut kilpailukieltosopimukset ja irtisano ennen 1.1.2023 sellaiset kilpailukieltosopimukset, joiden voimassaoloon ei ole todellista tarvetta ja joista ei haluta suorittaa korvausta työntekijälle
  • Huomioi perhevapaauudistuksen muutokset ja selvitä, onko työntajan käytäntöjä ja ohjeita niiden osalta tarpeen päivittää
  • Päivitä mahdolliset valmiit työsopimuspohjat siten, että niissä huomioidaan työsuhteen keskeisten ehtojen ilmoittamista koskevat muutokset
  • Päivitä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuoden loppuun mennessä
  • Seuraa vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden todellista työajan toteutumista ja sitä, onko työsopimuksessa mainittu työaika todellinen suhteessa työntekijän tosiasiassa suorittamaan työaikaan
  • Perehdy whistleblower -sääntelyyn mikäli yrityksessäsi on vähintään 50 työntekijää

Mikäli edellä mainitut teemat herättävät kysymyksiä ja haluat selvittää, miten huomioida kyseiset muutokset yrityksessäsi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme matalalla kynnyksellä.

Kirjoittaja, OTM Annina Vihanto

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen paluu

Aiemmin marraskuussa 2020 juristimme Herman Saari kirjoitti blogiimme ajankohtaisen katsauksen koronan aiheuttamista väliaikaisista muutoksista konkurssilainsäädäntöömme. Blogissa kerrottiin, että velkojien käyttämä konkurssiuhkainen maksuvaatimus oli kielletty ensin

Lue lisää »