Turhaan tehty talousrikos?

Suuri osa yritystoiminnan vaikeuksien vuoksi talousrikoksesta tuomituista olisi voinut välttää koko oikeusprosessin. Talousrikoksiin syyllistytään usein siis turhaan ja tarpeettomasti. Mitä tämä tarkoittaa?

Ongelma ns. tarpeettomista talousrikoksista korostuu etenkin pienissä perheyrityksissä. Usein yrityksen toiminnan mahdollistaneiden lainojen vakuutena on merkittävä osa omistajien omaa omaisuutta, kuten esimerkiksi oma koti. Panoksena ei siis ole ainoastaan yrityksen tulevaisuus, koska yrityksen mahdollinen konkurssi voi aiheuttaa myös muun omaisuuden menettämisen. Yritys voi olla itse perustettu tai vanha ns. sukuyritys, joka luo ison osan yrittäjän identiteetistä. Yritys on osa itseä. Tällöin yrityksen kohtaamia ongelmia vastaan taistellaan loppuun saakka ja keinoja kaihtamatta. Uskotaan, että yritys kyllä selviää ongelmistaan ja tulevaisuudessa kaikki on hyvin. Ja niin sen pitääkin olla.

Joskus eteen tulleet ongelmat ovat liian suuria, jotta niitä pystyisi ratkaisemaan itse. Yrittäjä kokee helposti häpeää, jos yrityksellä menee huonosti. Yrittäjän oma jaksaminen on enää selviytymistä, ja ulkopuolista apua on vaikea hakea. Yrityksen huono taloustilanne entisestään nostaa kynnystä avun hakemiseen, vaikka se usein olisi tässä tilanteessa se järkevin investointi.

Taloudellisten ongelmien kumuloituessa ja velkojen kasaantuessa jätetään helposti esimerkiksi verot ja työnantajavelvoitteet hoitamatta. Tämä on ymmärrettävää, koska ensin on hoidettava työntekijöiden palkat, mahdolliset vuokrat ja muut liiketoiminnalle kriittiset kustannuserät, jotta yritystoiminta voisi edelleen pyöriä. Tällöin voi kuitenkin jo syyllistyä esimerkiksi veropetokseen tai velkojansuosintaan. Kirjanpidon teettäminen ehkä laiminlyödään maksuvaikeuksien vuoksi, verovelat kasvavat ja muut lakisääteiset maksut jätetään maksamatta ja kirjaamatta. Yrityksen huonon tilanteen ja tappiollisen toiminnan edelleen jatkuessa, ja yrittäjän voimien ehtyessä, on suuri vaara tehdä näitä mainittuja ns. tarpeettomia talousrikoksia.

Houkutus pelastaa mitä pelastettavissa on kasvaa, kun yrittäjä aavistaa tai tietää yrityksen lopullisen kohtalon. Myydään ehkä yrityksen omaisuutta alihintaan, lyhennetään itse yritykselle annettuja lainoja tai maksetaan lähipiirille ylisuuria palkkoja. Näillä viimeisillä toimilla on tapana ainoastaan pahentaa tilannetta ja varmistaa konkurssin jälkeen tapahtuva poliisin yhteydenotto.

Vastuu talousrikoksista tai muista vastuista ei aina kohdistu ainoastaan esimerkiksi perheyrityksen toimitusjohtajaan tai henkilöön, joka yritystä päivittäin pyörittää. Esimerkiksi muut hallituksen jäsenet, jotka ehkä eivät ole osallistuneet yrityksen toimintaan millään tavalla, voivat olla vahingonkorvausvelvollisia mahdollisesti velkojille aiheutetuista vahingoista. Harva pienen yrityksen hallituksen jäsen esimerkiksi tiedostaa tosiasiallisen vastuunsa yhtiön päätöksistä, saati sitä, että tuottamusolettaman perusteella on itse näytettävä toimineensa huolellisesti, jos henkilöä vastaan nostetaan jostakin syystä vahingonkorvauskanne.

Mitä aikaisemmin etsii, hankkii ja saa asiantuntija-apua, sitä todennäköisemmin pystytään väistämään pahimmat riskit ja sudenkuopat. Usein yritys haetaan saneeraukseen tai konkurssiin liian myöhään. Saneerauksen onnistumisen kannalta liian myöhään tehty saneeraushakemus aiheuttaa helposti koko saneerauksen peruuntumisen tai epäonnistumisen. Tarpeettoman myöhään tehty konkurssipäätös ja -hakemus lisää entisestään tappiollisen yrityksen velkoja ja kasvattaa edelleen riskiä syyllistyä johonkin talousrikokseen. Parhaassa tapauksessa ajoissa saatu apu voi pelastaa koko yritystoiminnan suunnan ja toiminta voi jatkua entistä parempana.

Yrittäjän muistilista

  1. Hanki hyvä ja luotettava kirjanpitäjä. Pidä huolta, että kirjanpitäjän laskut tulevat maksetuiksi ja kirjanpito hoidetaan moitteetta.
  2. Keskustele yrityksen mahdollisista ongelmista ensin kirjanpitäjäsi kanssa ja kysy neuvoa. He osaavat ammattilaisina auttaa.
  3. Älä siirrä itsellesi tai lähipiirillesi yhtiön varoja ilman, että olet keskustellut siitä kirjanpitäjän kanssa. Mikäli yrityksellä on taloudellisia haasteita, ole erityisen varovainen.
  4. Sovi oma-aloitteisesti maksusuunnitelmia velkojien kanssa.
  5. Hanki juridista apua mahdollisemman aikaisin välttääksesi tarpeettomat rikostutkinnat.
  6. Pidä huolta myös omasta jaksamisestasi.

Verkossa tapahtuva häirintä

Yleistä Verkossa tapahtuvaa häirintää on alettu tutkia yhä laajemmin. Ensimmäistä kertaa verkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja muuta häirintää tutkittiin vuonna 2018 Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa. Turun Sanomat

Lue lisää »