Toimitilan vuokrasopimus

Yrityksen toimitilatarpeet saattavat muuttua esimerkiksi yrityksen kasvaessa, tai kun toimitiloissa ilmenee yllättävä vesi- tai muu vahinko. Tällaisten tilanteiden varalta on hyvä varautua jo ennakkoon. Toimitilan vuokrasopimusta tehdessä onkin oltava tarkkana siitä, mihin sitoutuu. Tärkeää on esimerkiksi huomata, että yritysten välisissä vuokrasopimuksissa ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Tilojen vuokrasopimus on tärkeimpiä yrityksen tekemistä sopimuksista, jonka takia vuokrasopimusta tehtäessä on oltava selvillä sopimussuhteeseen sovellettavista säännöksistä.

Ensinnäkin, vuokrasopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva, joiden sopivuus yritykselle riippuu yrityksen tilanteesta ja suunnitelmista. Määräaikaisella vuokrasopimuksella voidaan usein paremmin turvata tarvittavien tilojen hallinta tietyksi tarpeelliseksi arvioiduksi ajaksi. Toisaalta, jos yrityksen toimitilatarpeet muuttuvat yllättäen kesken sopimuskauden, voi määräaikainen vuokrasopimus olla epäedullinen.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus taas on joustavampi, koska se on puolin ja toisin irtisanottavissa päättymään vuokrasopimuksessa sovitun irtisanomisajan kuluttua. Toisaalta, toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ei turvaa yhtä hyvin vuokralaisen tilatarpeiden pitkäaikaista hallintaa kuin määräaikainen vuokrasopimus. Sopimalla vuokranantajan kanssa riittävän pitkästä irtisanomisajasta voidaan tilatarpeiden hallintaa kuitenkin parantaa.

Vuokrasopimuksessa voidaan ennakkoon sopia myös tietyn suuruisesta sopimussakosta, jonka maksamalla vuokrasopimuksesta pääsee eroon. Tällöin tulisi kiinnittää huomiota sopimussakon kohtuullisuuteen. Yritysten välisessä vuokrasopimuksessa tulee varmistua lisäksi siitä, että vuokrasopimuksen tekijällä on nimenkirjoitusoikeus yrityksen lukuun, koska muutoin vuokrasopimus on mitätön. 

Yritysten toiminnassa kohdataan usein ajan myötä tilanteita ja haasteita, joista selviytymiseen vaikuttaa olennaisesti se, miten yrityksen sopimukset on alkuvaiheessa tehty. Sopimusten tarkoituksenmukaisesta sisällöstä huolehtiminen ennakkoon auttaa yritystä välttämään tulevaisuuden ongelmia sekä parantaa yrityksen kykyä selviytyä niistä. Jotta yrityksesi sopimukset vastaisivat juuri sinun yrityksesi tarpeita ja tavoitteita, kannattaa apua sopimusten tekemiseen hankkia Legimian lakiasiantuntijoilta.

Miksi laatia työsopimus kirjallisena?

Yleistä Työsopimus on työnantajaa ja työntekijää sitova vapaamuotoinen sopimus, jolla sitoudutaan tekemään sopimuksen mukaista työtä työnantajalle sopimuksessa määrättyä palkkaa ja muita etuja vastaan. Työsopimuksella sovittavia

Lue lisää »