Pieleen mennyt autokauppa? Lakimies apunasi, myös kuluttajariitalautakunnassa

Henkilöautokauppoja koskevat riidat yleistyneet

Autokaupat johtavat yhä enenevissä määrin riitatilanteisiin myyjän ja ostajan välillä. Rahamääräinen intressi asiassa ei välttämättä ole kovinkaan merkittävä, mutta harmitus ja tunne epäoikeudenmukaisuudesta sitäkin suurempi. Riidanalaisen määrän ollessa riittävän alhainen, on asian vieminen tuomioistuimeen riskialtis vaihtoehto erityisesti asian hoidossa asiakkaalle syntyvien kustannusten kannalta. Tällöin suositeltavaa voi olla asian saattaminen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Tällöinkin avuksi kannattaa kuitenkin hankkia asiaan perehtynyt juristi. 

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton riitojen ratkaisija yritysten ja kuluttajien välisissä riita-asioissa. Vuonna 2019 kuluttajariitalautakunta ratkaisi yli tuhat henkilöautokauppoihin liittyvää riitaa. Määrä on ollut vuosittaisessa kasvussa. Kuluttajariitalautakunta antaa asiassa suositusluonteisen ratkaisun, joka on nimensä mukaisesti suositus, ei täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu tai tuomio. Asian luonteesta riippuen kuluttajariitalautakunta käsittelee valituksia noin 6-14 kuukaudessa. Tämän lisäksi asian käsittely on osapuolille täysin maksutonta.

Kotivakuutuksen tai yritysvakuutuksen osana myönnettävä oikeusturvavakuutus kattaa riita-asiassa syntyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia myös silloin, kun asia saatetaan kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi. Näin ollen lakimiehen palkkaaminen tueksi ja avuksi asian hoidossa muodostuu merkittävästi edullisemmaksi, sillä vakuutuksenottajalle jää maksettavaksi ainoastaan vakuutusturvan omavastuuosuus.

Mikäli olet ostanut tai myynyt auton tai vaikka veneenkin ja kaupasta on syntynyt riitatilanne kaupan toisen osapuolen kanssa, ota yhteyttä lakimieheen matalalla kynnyksellä.

OTM Annina Vihanto