Yksityishenkilön velkajärjestely?

Yksityishenkilön velkajärjestely on menettely velkaantuneen henkilön taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Tavoitteena on pysäyttää velkaantuminen sekä auttaa henkilöä suorittamaan velkansa. Velkajärjestelyssä henkilön velat selvitetään ja niille laaditaan henkilön maksukykyä vastaava maksuohjelma, jonka tuomioistuin vahvistaa hakemuksesta.

Milloin velkajärjestelyyn?

Yksityishenkilön velkajärjestelyyn voi hakeutua yksityishenkilö tai pienyrittäjä, joka on maksukyvytön esimerkiksi sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi tai jos velkajärjestelyyn on olemassa painavat perusteet ottaen huomioon velkojen määrä suhteessa velallisen maksukykyyn, eikä henkilö kykene parantamaan taloudellista tilaansa veloista selviytymiseksi.

Asiantuntijamme auttavat Sinua maksukyvyn arvioinnissa, velkojen määrän selvittämisessä, maksuohjelman laadinnassa sekä velkajärjestelyn eri vaiheissa.