Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää niin yrityksiltä kuin muiltakin yhteisöiltä huolellista henkilötietojen käsittelyä. Erityisen tärkeää on, että henkilötietojen käsittelyn koko prosessi on mietitty läpi, ja lisäksi dokumentoitu. Mahdollisen vuodon sattuessa vastuuta voidaan rajata vain mikäli tietosuojaa koskeva ohjeistus on dokumentoitu.

Legimian tietosuoja-konsultaatio sisältää seuraavat vaiheet:

KARTOITUS

EU:n tietosuoja-asetuksen henkilötietojen suojalta ja tietoturvalta edellyttämien toimintatapojen varmistamiseksi. Laaditaan kartoitus, ohjeistus ja dokumentaatio yhdessä yrityksesi kanssa. Kesto 1 - 2 päivää yrityksen koosta, käsiteltävien tietojen arkaluonteisuudesta ym. riippuen.

KOULUTUS

Tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuden täyttävät koulutukset rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille. Kesto 2 - 4 tuntia.

OMA TIETOSUOJA-ASIANTUNTIJA

OMA TIETOSUOJA-ASIANTUNTIJA -palvelussa saat käyttöösi asiantuntijan, joka vastaa tietosuojaa koskeviin kysymyksiisi, sekä seuraa tietosuojaa koskevaa sääntelyä ja ohjeistusta yrityksesi näkökulmasta. Palvelun kestosta sovitaan. Huomaa: tietosuoja-asetus mahdollistaa myös tietosuojavastaavan ulkoistamisen.


Yhteystiedot:
Janne Lundbom
puh. 044 582 9515

Ota yhteyttä

Maksuton alkuneuvottelu
040 635 2299


Perheoikeus


Perintöoikeus


Perintösuunnittelu


Asuntokauppa


Rakentaminen


Työoikeus


Rikosoikeus

Vahingonkorvaus-
ja kuluttaja-asiat


Sopimusasiat


Tekijänoikeus


Potilasvahingot


Tietosuoja


Edunvalvonta