Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuksien valvontakirjeet

Tekijänoikeuskirjeet eivät ole huijausta. Vaikka kirjeet saattavat tuntua epäoikeudenmukaisilta, tekijänoikeuksien haltijoiden toiminta perustuu tekijänoikeuslakiin.

Oletko saanut tekijänoikeuksien valvontakirjeen?

Kymmenet tuhannet suomalaiset kotitaloudet ovat saaneet viime aikoina uhkaavan sävyisiä kirjeitä, joissa heitä syytetään tekijänoikeudella suojattujen elokuvien ja televisiosarjojen laittomasta lataamisesta ja levittämisestä internetissä. Samalla kirjeiden saajille tarjotaan mahdollisuutta sopia asia maksamalla hyvitystä tekijänoikeuksien haltijoille. Hyvitysvaatimukset ovat vaihdelleet sadoista euroista useisiin tuhansiin euroihin. Mikäli kirjeiden saajat eivät suostu hyvitysten maksamiseen, on heitä uhattu kirjeissä kalliiksi käyvillä oikeudenkäynneillä ja rikosilmoitusten teolla.

Edellä sanotussa on kyse kansainvälisestä liiketoiminnasta, jossa suomalaiset tai ulkomaiset asiamiehet lähettävät hyvitysvaatimuksia ulkomaalaisten päämiestensä nimissä suomalaisille kotitalouksille. Kirjeissä esitetyt tiedot elokuvien ja televisiosarjojen lataamisesta ja jakamisesta on yleensä saatu vertaisverkkoja valvovilta yrityksiltä.

Mistä kirjeiden lähettäjät ovat saaneet yhteystietoni?

Tekijänoikeuksien omistajat ovat usein sopineet suomalaisten asiamiesten kanssa siitä, että markkinaoikeudelta haetaan päätöksiä yhteystietojen luovuttamiseksi. Hakemuksissa markkinaoikeudelta pyydetään, että teleoperaattorit velvoitetaan kertomaan laajakaistaliittymien omistajien nimiä, koska niiden internetosoitteista on jaettu lainvastaisesti oikeudenomistajien teoksia.

Mikäli markkinaoikeus päättää, että internetosoitteesta on jaettu tekijänoikeuden suojaamaa teosta merkittävässä määrin, se voi velvoittaa teleoperaattorin kertomaan internetliittymän omistajan nimen. Tämän jälkeen teleoperaattorit yhdistävät internetosoitteet henkilötietoihin ja luovuttavat tiedot hakijalle.

Mitä kannattaa tehdä, jos on saanut uhkauskirjeen?

Ensimmäiseksi kannattaa kääntyä asiaan perehtyneen lakimiehen puoleen. Toimistomme kokeneet lakimiehet selvittävät puolestasi eri vaihtoehdot ja neuvovat miten kussakin tilanteessa kannattaisi toimia. Ottamalla ajoissa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen, varmistat oikeusturvasi ja oikeutesi asiassa.

Tekijänoikeuskirjeen saajalla on mahdollisuus toimia useilla eri tavoilla. Vaihtoehdon valinta riippuu tekijänoikeuskirjeen sisällöstä.

Kirjeiden lähettäjät pyytävät usein lisätietoja asian selvittämiseksi. Tällaiseen kirjeiden saajilla ei ole velvollisuutta. Lisätietoja ei kaikissa tapauksissa edes kannata luovuttaa, koska on mahdollista, että kirjeiden lähettäjät käyttävät saatuja tietoja mahdollisissa oikeudenkäynnissä kirjeen saajaa vastaan.

Mikäli päätät maksaa uhkauskirjeessä vaaditun hyvityksen yhdelle tekijänoikeuden haltijalle, on mahdollista, että saat vastaavan uhkauskirjeen samalta tai toiselta tekijänoikeuden haltijalta koskien eri teosta. Myös tätä ongelmaa välttääksesi on järkevää kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Maksuton alkuneuvottelu
040 635 2299


Perheoikeus


Perintöoikeus


Perintösuunnittelu


Asuntokauppa


Rakentaminen


Työoikeus


Rikosoikeus

Vahingonkorvaus-
ja kuluttaja-asiat


Sopimusasiat


Tekijänoikeus


Potilasvahingot


Tietosuoja


Edunvalvonta