Vahingonkorvaus- ja kuluttaja-asiat

Osaavat ja ammattitaitoiset lakimiehemme auttavat, kun kohtaat ongelmia vahingonkorvaus- ja kuluttaja-asioissa.

Selvitämme kanssasi, oletko oikeutettu korvauksiin esimerkiksi taloudellisen, esineellisen tai henkilövahingon perusteella. Jos olet kokenut henkilövahingon, sinulla saattaa olla oikeus saada korvausta sairaanhoitokustannuksiin, ansionmenetykseen, kipuun ja särkyyn tai pysyvään haittaan. Esinevahinkona korvataan vaikkapa korjauskustannuksia ja muita kuluja sekä tuhoutuneen tai kadonneen esineen arvo.

Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa

Kuluttajansuojalaki tähtää kuluttajien suojelemiseen taloudellisilta menetyksiltä. 

Kuluttajansuojalaki ei kuitenkaan koske kahden kuluttajan tai kahden oikeushenkilön (esimerkiksi elinkeinonharjoittajan tai yhdistyksen) välisiä kauppoja. Kuluttajansuojalaki tarkentaa muun muassa markkinoinnin hyviä tapoja sekä ostajan ja myyjän välisiä sopimuksiin liittyviä asioita.

Mikäli kaipaat apua vahingonkorvaus- ja kuluttaja-asioissa, ota yhteyttä toimistoomme. Lisätietoja yleisimmistä kuluttajansuojaan liittyvistä ongelmista löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Tähtäämme lähtökohtaisesti sovittelemaan riitatilanteita neuvottelemalla. Se on kustannustehokkainta kaikille osapuolille. Tarpeen vaatiessa viemme asian oikeuteen kanssasi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Maksuton alkuneuvottelu
040 635 2299


Perheoikeus


Perintöoikeus


Asuntokauppa


Rakentaminen


Työoikeus


Rikosoikeus

Vahingonkorvaus-
ja kuluttaja-asiat


Sopimusasiat


Potilasvahingot