Onhan sinulla tai yritykselläsi voimassa oleva oikeusturvavakuutus?

Yleistä

Kotivakuutuksen osana oleva oikeusturvavakuutus jää melko usein vakuutuksenottajalle vieraaksi ja etäiseksi vakuutuksia ostettaessa. Yksityishenkilö ottaa kotivakuutuksen usein ensisijaisesti asunnon irtaimiston turvaamiseksi ja yritykset ottavat vastuuvakuutuksen yritystoimintaansa varten. Oikeusturvavakuutus on kuitenkin yksityishenkilöillä usein automaattinen osa kotivakuutuksen irtaimistoturvaa ja tarve sen käyttöön voi ilmetä yllättäen. Oikeusjuttujen määrä ja lakipalvelujen käyttö on myös yleisesti ottaen lisääntynyt. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan lakimies- ja oikeudenkäyntikuluja riita-, rikos-, ja hakemusasioissa ja vakuutus on voimassa vakuutuksenottajalle sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuville. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen valtion varoista maksettavaan oikeusapuun nähden. Oikeusturvavakuutuksen voi laajentaa kattamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, mikäli vakuutettu jutun hävitessään tuomitaan ne korvaamaan vastapuolelle.

Mitä vakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutus voi korvata syntyneitä lakimies- tai oikeudenkäyntikuluja esimerkiksi omassa vakituisessa käytössä olevaan asuntoon liittyvissä riitatilanteissa tai kun henkilö joutuu rikoksen uhriksi. Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus ei pääsääntöisesti korvaa esimerkiksi ansiotyöhön tai avioeroon ja yhteiselämän päättymiseen liittyvistä riita-asioista syntyviä kustannuksia. Ansiotyöhön liittyvissä riita-asioissa apua voi saada oman ammattiliiton oikeusturvavakuutuksesta. Lisäksi esimerkiksi vuokrauskäytössä oleva asunto tulee vakuuttaa erillisellä, vuokranantajan oikeusturvavakuutuksella. Yksityiskohtaiset vakuutusehdot kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä.

Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset voivat hankkia oikeusturvavakuutuksen eri tilanteiden varalta. Yleisiä tilanteita, jolloin asiantunteva lakiapu on tarpeen ovat esimerkiksi erilaiset velkomus-, sopimus-, ja vahingonkorvausoikeudelliset riita-asiat. Riitaa voi syntyä, vaikka yritys olisi itse toiminut asiassa moitteettomasti. Uuden yrittäjän kannattaa saattaa oikeusturvavakuutus voimaan heti yrityksen perustamisesta lukien, jotta kaikki tehdyistä sopimuksista liittyvät mahdolliset riita-asiat saadaan vakuutuksen piiriin.  

Kahden vuoden sääntö

Oikeusturvavakuutuksen erityispiirre, ns. kahden vuoden sääntö saattaa tulla monelle yllätyksenä ja estää korvauksen saannin, vaikka asia luonteeltaan ja vakuutusehtojen mukaan olisi muutoin vakuutuksesta korvattava. Säännön mukaan, mikäli oikeusturvavakuutuksesi on ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös niiden asioiden, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt tämän vakuutuksen voimassaolon aikana. Kyseiseen kahden vuoden voimassaoloaikaan voidaan lukea hyväksi myös edeltävä, katkeamattomasti toisessa vakuutusyhtiössä voimassa ollut ja saman sisältöinen oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus on siis ensiarvoisen tärkeää pitää voimassa yhtäjaksoisesti ja välittömästi esimerkiksi kauppakirjan tai sopimuksen allekirjoitushetkestä lukien.

Milloin tehdä korvaushakemus vakuutusyhtiöön ja ottaa yhteyttä lakimieheen?

Oikeusturvaetu on mahdollista myöntää, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty tai kun rikosasia on tullut vireille tuomioistuimessa. Kuluja korvataan vakuutuksesta tästä vakuutustapahtuman syntymisestä lukien. Vakuutettu valitsee itse haluamansa lakimiehen ja vakuutus korvaa syntyneitä kustannuksia jutun päätyttyä joko tuomioon tai sovintoon. Meihin voit olla yhteydessä missä vaiheessa riita- tai rikosprosessia tahansa ja voimme myös hoitaa oikeusturvahakemuksen puolestasi. Asian hoitamisesta aiheutuva kuluriski on asianosaisen aina hyvä pitää mielessä, mutta useissa tapauksissa oikeusturvavakuutuksen käyttämisestä on ollut vakuutetulle ja asianosaiselle merkittävä taloudellinen apu. Asianosaisen oma kuluriski pienenee oikeusturvavakuutuksen käytön myötä ja useissa tapauksissa myös mahdollistaa vaatimusten ajamisen riita- tai rikosasiassa.

Oikeusturvavakuutusta koskevat vakuutusehdot ja kulujen korvaamista koskevat käytännöt eroavat jonkin verran vakuutusyhtiöittäin. Tarkistathan, että oikeusturvavakuutuksesi on voimassa luotettavassa ja asiantuntevassa vakuutusyhtiössä, jossa tunnistetaan hyvän ja sujuvan asiakaspalvelun merkitys vakuutetulle. 

Konkurssien määrä edelleen kasvussa

Kesän alkaessa uutisoitiin konkurssien määrän kasvusta. Kyseinen uutinen jäi ymmärrettävästi uutispimentoon ihmisten keskittyessä jo tulevaan kesään. Uutinen oli kuitenkin merkittävä. Tilastokeskuksen mukaan konkurssien määrä lisääntyi

Lue lisää »