Millainen on hyvä lakimies?

Hyvä lakimies on ongelmanratkaisun ammattilainen, joka osaa arvioida nopeasti, miten tilanne pitäisi päämiehen edunmukaisesti ratkaista. Kokenut juristi ’näkee metsän puilta’ eikä takerru sivuseikkoihin.

Koska juristit ovat oikeudellisia asiantuntijoita, on luonnollista, että hyvä lakimies osaa asiakkaan ongelmaan liittyvän juridiikan. Oikeudellinen osaaminen varmistaa sen, että asiakkaan kannalta merkitykselliset seikat tulevat asiassa huomioiduksi. Näin vältytään tarpeettomilta kustannuksilta ja asian pitkittymiseltä. Asiansa osaava lakimies osaa selvittää asiat päämiehelleen ymmärrettävällä tavalla. Hyvän lakimiehen ominaisuus on myös jatkuva polte itsensä kehittämiseen.

Lakimiehen tärkein tehtävä on toimia päämiehen edun mukaisesti. Lakimiehen on kyettävä näkemään, mitkä toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ja pidettävä asiakkaalle koituvat kustannukset kurissa. Pelkkä raudanluja oikeudellinen osaaminen harvemmin tekee kenestäkään hyvää lakimiestä. Lakimieheltä vaaditaan erinomaista ’pelisilmää’, rohkeutta ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä taitoa toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Vähintään yhtä tärkeää on sujuva ja viivytyksetön yhteistyö päämiehen kanssa ja se, että lakimies on helposti tavoitettavissa. Moni lakimies saattaa unohtaa, että kyse on myös asiakaspalvelusta. Toimiva suhde asiakkaaseen asettaa hyvälle lakimiehelle monipuolisia vaatimuksia.

Lakimies hoitaa päämiehelleen merkityksellisiä asioita, ja oikeusprosessit ovat monesti jo itsessään stressaavia tilanteita. Siksi on erityisen tärkeää, että asian juridinen puoli on luotettavissa käsissä. Asiakkaan on voitava tuntea olevansa ’hyvissä käsissä’ siten, että asiamies todella hoitaa asiaa. Luottamus syntyy kuitenkin monin tavoin, eikä henkilökemiaa voida jättää tässäkään huomioimatta.

Aina päämies ja lakimies eivät ole samaa mieltä siitä, miten asiassa tulisi edetä. Tällöin lakimieheltä vaaditaan analyyttisyyttä ja neuvottelutaitoja. Vaikka lakimieheltä ensisijaisesti vaaditaan hyvää yhteydenpitoa päämiehensä kanssa, tärkeää on myös yhteydenpito muiden asiaan osallisten kanssa. Päämiehen asiaa on aina ajettava tiukasti. Sovinto on usein kuitenkin kokonaisuuden kannalta asiakkaan edun mukainen ratkaisu. Tällöin lakimiehen diplomaattiset neuvottelutaidot nousevat korkeaan arvoon.

Vastaus kysymykseen on siten moninainen. Jokainen tapaus ja asiakas on erilainen, minkä vuoksi toiselle hyvä lakimies ei ole välttämättä hyvä itselle – ja toisinpäin. Se, onko lakimies hyvä, on viime kädessä kiinni jokaisen tapauksen yksilöllisistä olosuhteista. Edellä sanottu antaa kuitenkin työkaluja hyvän lakimiehen tunnistamiseen.

Blogi

Yleistä
Hakukonekeisari

Osakaslainan sudenkuopat yrittäjälle

Omistajayrittäjä voi nostaa yhtiön varoja käyttöönsä osakaslainan muodossa. Kyse on tuloverolain sallimasta ja toimivasta verosuunnittelusta, kunhan yrittäjä pystyy maksamaan lainan yritykseensä takaisin ennen tilikauden

Lue lisää »
Yleistä
Sivustamo

Rikoksesta epäiltynä?

Olit edellisenä iltana juhlimassa. Aamuyöllä nakkikioskin jonossa syntyi tappelu, jossa olit tahtomattasi osallisena. Aamulla poliisi soittaa ja pyytää kuulusteluihin. Ehkä olet yrittäjä, jonka yritykseen

Lue lisää »
Yleistä
Sivustamo

Turhaan tehty talousrikos?

Suuri osa yritystoiminnan vaikeuksien vuoksi talousrikoksesta tuomituista olisi voinut välttää koko oikeusprosessin. Talousrikoksiin syyllistytään usein siis turhaan ja tarpeettomasti. Mitä tämä tarkoittaa? Ongelma ns.

Lue lisää »
Yleistä
Sivustamo

Lakimiehen vastaamisvelvollisuus

Asiakkaan asia on hänelle aina tärkeä, ja hän on oikeutetusti kiinnostunut asiansa etenemisestä ja sen vaiheista muutoinkin. Asianajajaliiton julkaiseman valvontakertomuksen perusteella kuitenkin suuri osa

Lue lisää »
Yleistä
Sivustamo

Toimitilan vuokrasopimus

Yrityksen toimitilatarpeet saattavat muuttua esimerkiksi yrityksen kasvaessa, tai kun toimitiloissa ilmenee yllättävä vesi- tai muu vahinko. Tällaisten tilanteiden varalta on hyvä varautua jo ennakkoon.

Lue lisää »
Vieritä ylös