Millainen on hyvä lakimies?

Hyvä lakimies on ongelmanratkaisun ammattilainen, joka osaa arvioida nopeasti, miten tilanne pitäisi päämiehen edunmukaisesti ratkaista. Kokenut juristi ’näkee metsän puilta’ eikä takerru sivuseikkoihin.

Koska juristit ovat oikeudellisia asiantuntijoita, on luonnollista, että hyvä lakimies osaa asiakkaan ongelmaan liittyvän juridiikan. Oikeudellinen osaaminen varmistaa sen, että asiakkaan kannalta merkitykselliset seikat tulevat asiassa huomioiduksi. Näin vältytään tarpeettomilta kustannuksilta ja asian pitkittymiseltä. Asiansa osaava lakimies osaa selvittää asiat päämiehelleen ymmärrettävällä tavalla. Hyvän lakimiehen ominaisuus on myös jatkuva polte itsensä kehittämiseen.

Lakimiehen tärkein tehtävä on toimia päämiehen edun mukaisesti. Lakimiehen on kyettävä näkemään, mitkä toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ja pidettävä asiakkaalle koituvat kustannukset kurissa. Pelkkä raudanluja oikeudellinen osaaminen harvemmin tekee kenestäkään hyvää lakimiestä. Lakimieheltä vaaditaan erinomaista ’pelisilmää’, rohkeutta ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä taitoa toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Vähintään yhtä tärkeää on sujuva ja viivytyksetön yhteistyö päämiehen kanssa ja se, että lakimies on helposti tavoitettavissa. Moni lakimies saattaa unohtaa, että kyse on myös asiakaspalvelusta. Toimiva suhde asiakkaaseen asettaa hyvälle lakimiehelle monipuolisia vaatimuksia.

Lakimies hoitaa päämiehelleen merkityksellisiä asioita, ja oikeusprosessit ovat monesti jo itsessään stressaavia tilanteita. Siksi on erityisen tärkeää, että asian juridinen puoli on luotettavissa käsissä. Asiakkaan on voitava tuntea olevansa ’hyvissä käsissä’ siten, että asiamies todella hoitaa asiaa. Luottamus syntyy kuitenkin monin tavoin, eikä henkilökemiaa voida jättää tässäkään huomioimatta.

Aina päämies ja lakimies eivät ole samaa mieltä siitä, miten asiassa tulisi edetä. Tällöin lakimieheltä vaaditaan analyyttisyyttä ja neuvottelutaitoja. Vaikka lakimieheltä ensisijaisesti vaaditaan hyvää yhteydenpitoa päämiehensä kanssa, tärkeää on myös yhteydenpito muiden asiaan osallisten kanssa. Päämiehen asiaa on aina ajettava tiukasti. Sovinto on usein kuitenkin kokonaisuuden kannalta asiakkaan edun mukainen ratkaisu. Tällöin lakimiehen diplomaattiset neuvottelutaidot nousevat korkeaan arvoon.

Vastaus kysymykseen on siten moninainen. Jokainen tapaus ja asiakas on erilainen, minkä vuoksi toiselle hyvä lakimies ei ole välttämättä hyvä itselle – ja toisinpäin. Se, onko lakimies hyvä, on viime kädessä kiinni jokaisen tapauksen yksilöllisistä olosuhteista. Edellä sanottu antaa kuitenkin työkaluja hyvän lakimiehen tunnistamiseen.

Blogi

Yleistä
admin

Avoero – miten omaisuus jakautuu?

Yleistä Avoliittoon liittyy avioliittoon verrattuna huomattavasti vähemmän oikeusvaikutuksia. Avoliitto voidaan solmia ja purkaa vapaamuotoisesti osapuolten välillä ja avoliitot ovatkin viime vuosikymmeninä yleistyneet avioliittojen vähentyessä.

Lue lisää »
Yleistä
admin

Sopimus avioeron varalta

Yleistä Avioliiton päättyessä avioeroon, on osapuolten välillä toimitettava omaisuuden ositus, jossa selvitetään aviopuolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ja se jaetaan puolisoiden kesken tasan. Avioehtosopimuksella puolisot

Lue lisää »
Yleistä
admin

Työntekijän alisuoriutuminen työssä

Yleistä Työntekijän yleisenä velvollisuutena on työn tekeminen huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijä voidaan lain mukaan irtisanoa, kun

Lue lisää »
Yleistä
admin

Verkossa tapahtuva häirintä

Yleistä Verkossa tapahtuvaa häirintää on alettu tutkia yhä laajemmin. Ensimmäistä kertaa verkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja muuta häirintää tutkittiin vuonna 2018 Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa. Turun

Lue lisää »
Vieritä ylös