Mikä on edunvalvontavaltuutus ja miksi sellainen kannattaa laatia?

Elämässä tulee eteen tilanteita, joissa ei omista asioistaan enää kykene huolehtimaan, esimerkiksi sairauden, heikentyneen terveydentilan tai ikääntymisen myötä. Edunvalvontavaltuutus on hyvä tapa varautua tällaiseen elämäntilanteeseen. Edunvalvontavaltuutuksella tarkoitetaan asiakirjaa, jolla etukäteen nimetään valtuutettu henkilö, joka hoitaa tulevaisuudessa valtuuttajan omia asioita, jos valtuuttaja ei itse niitä enää pysty hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus on tehtävä kirjallisesti laissa säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan valtuutettu oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän taloudellisissa ja henkilöä koskevissa asioissa. Henkilöä koskevia asioita ovat esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät asiat. Valtuutuksen nojalla hoidetaan valtuuttajan kannalta erittäin tärkeitä asioita. Edunvalvontavaltuutus käsittää yleensä laajat valtuudet, mutta valtuutus voidaan rajoittaa koskemaan määrättyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta. Valtuutukseen voidaan myös sisällyttää määräyksiä ja toiveita, miten valtuutetun asioita on hoidettava.

Edunvalvontavaltuutus vahvistaa itsemääräämisoikeutta silloin, kun valtuuttaja ei itse pysty enää asioitaan hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa sen, että omat toiveet ja määräykset tulevat huomioiduksi, mutta samalla omien asioiden hoito on joustavaa ja luotettavaa. Edunvalvontavaltuutus ei rajoita itsemääräämisoikeutta ennenaikaisesti, eikä se tule voimaan, ennen kuin se on tarpeellista. Valtuutus tulee voimaan, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan, ja valtuutus on hakemuksesta vahvistettu maistraatissa. Vaikka edunvalvontavaltuutus on laadittu, on mahdollista, ettei sitä tarvita lainkaan, jos kyky hoitaa omia asioita säilyy koko elämän.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan valita se henkilö, jonka valtuuttaja haluaa hoitamaan omia asioitaan. Valtuutetun on kuitenkin haettava valtuutuksen vahvistamista, minkä takia valtuutetun suostumus vaaditaan. Edunvalvontavaltuutettu saa laajat valtuudet ilman säännöllistä valvontaa, miksi on erityisen tärkeää, että valtuuttaja luottaa valtuutettuun. Valtuutettu tai valtuutetut löytyvätkin yleensä perheen, sukulaisten tai ystävien piiristä.

Vaikka henkilö ei olisikaan tehnyt edunvalvontavaltuutusta, ei toimintakyvyn menettänyt jää ilman apua, vaan hänelle voidaan määrätä edunvalvoja. Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutuksen nojalla järjestetty omien asioiden hoito on erotettava toisistaan, sillä  edunvalvontavaltuutuksella onkin monia eroavaisuuksia ja etuja edunvalvontaan nähden. Edunvalvontavaltuutuksella omia asioita hoitamaan saadaan tuttu ja luotettu henkilö. Edunvalvontavaltuutus turvaa sen, että omat toiveet tulevat kuuluviin ja mahdollisimman hyvin täytetyiksi. Lisäksi asioiden hoitaminen on helpompaa, joustavampaa ja usein halvempaa ilman merkittävää valvontaa ja yhteydenpitoa maistraattiin. Edunvalvontavaltuutukseen turvautuminen on usein kannattavaa sekä toimintakykynsä menettäneiden että hänen läheistensä kannalta. Edunvalvontavaltuutuksen laatimisella voidaankin välttää edunvalvojan määrääminen.

Tulevan ennakointia ei voi aloittaa liian aikaisin. Edunvalvontavaltuutuksen tekijältä vaaditaan, että hän ymmärtää riittävästi valtuutuksen merkityksen ja sisällön, minkä takia joskus edunvalvontavaltuutuksen tekeminen voi olla jo liian myöhäistä. Onkin suositeltavaa laatia edunvalvontavaltuutus mahdollisimman pian. Edunvalvontavaltuutuksen laatimiseksi kannattaa kääntyä osaavan lakimiehen puoleen. Legimian ammattitaitoiset juristit laativat juuri sinulle sopivan edunvalvontavaltuutuksen tarpeittesi mukaan. 

Blogi

Yleistä
Hakukonekeisari

Osakaslainan sudenkuopat yrittäjälle

Omistajayrittäjä voi nostaa yhtiön varoja käyttöönsä osakaslainan muodossa. Kyse on tuloverolain sallimasta ja toimivasta verosuunnittelusta, kunhan yrittäjä pystyy maksamaan lainan yritykseensä takaisin ennen tilikauden

Lue lisää »
Yleistä
Sivustamo

Rikoksesta epäiltynä?

Olit edellisenä iltana juhlimassa. Aamuyöllä nakkikioskin jonossa syntyi tappelu, jossa olit tahtomattasi osallisena. Aamulla poliisi soittaa ja pyytää kuulusteluihin. Ehkä olet yrittäjä, jonka yritykseen

Lue lisää »
Yleistä
Sivustamo

Turhaan tehty talousrikos?

Suuri osa yritystoiminnan vaikeuksien vuoksi talousrikoksesta tuomituista olisi voinut välttää koko oikeusprosessin. Talousrikoksiin syyllistytään usein siis turhaan ja tarpeettomasti. Mitä tämä tarkoittaa? Ongelma ns.

Lue lisää »
Yleistä
Sivustamo

Lakimiehen vastaamisvelvollisuus

Asiakkaan asia on hänelle aina tärkeä, ja hän on oikeutetusti kiinnostunut asiansa etenemisestä ja sen vaiheista muutoinkin. Asianajajaliiton julkaiseman valvontakertomuksen perusteella kuitenkin suuri osa

Lue lisää »
Yleistä
Sivustamo

Toimitilan vuokrasopimus

Yrityksen toimitilatarpeet saattavat muuttua esimerkiksi yrityksen kasvaessa, tai kun toimitiloissa ilmenee yllättävä vesi- tai muu vahinko. Tällaisten tilanteiden varalta on hyvä varautua jo ennakkoon.

Lue lisää »
Vieritä ylös