Mikä on edunvalvontavaltuutus ja miksi sellainen kannattaa laatia?

Elämässä tulee eteen tilanteita, joissa ei omista asioistaan enää kykene huolehtimaan, esimerkiksi sairauden, heikentyneen terveydentilan tai ikääntymisen myötä. Edunvalvontavaltuutus on hyvä tapa varautua tällaiseen elämäntilanteeseen. Edunvalvontavaltuutuksella tarkoitetaan asiakirjaa, jolla etukäteen nimetään valtuutettu henkilö, joka hoitaa tulevaisuudessa valtuuttajan omia asioita, jos valtuuttaja ei itse niitä enää pysty hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus on tehtävä kirjallisesti laissa säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan valtuutettu oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän taloudellisissa ja henkilöä koskevissa asioissa. Henkilöä koskevia asioita ovat esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät asiat. Valtuutuksen nojalla hoidetaan valtuuttajan kannalta erittäin tärkeitä asioita. Edunvalvontavaltuutus käsittää yleensä laajat valtuudet, mutta valtuutus voidaan rajoittaa koskemaan määrättyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta. Valtuutukseen voidaan myös sisällyttää määräyksiä ja toiveita, miten valtuutetun asioita on hoidettava.

Edunvalvontavaltuutus vahvistaa itsemääräämisoikeutta silloin, kun valtuuttaja ei itse pysty enää asioitaan hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa sen, että omat toiveet ja määräykset tulevat huomioiduksi, mutta samalla omien asioiden hoito on joustavaa ja luotettavaa. Edunvalvontavaltuutus ei rajoita itsemääräämisoikeutta ennenaikaisesti, eikä se tule voimaan, ennen kuin se on tarpeellista. Valtuutus tulee voimaan, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan, ja valtuutus on hakemuksesta vahvistettu maistraatissa. Vaikka edunvalvontavaltuutus on laadittu, on mahdollista, ettei sitä tarvita lainkaan, jos kyky hoitaa omia asioita säilyy koko elämän.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan valita se henkilö, jonka valtuuttaja haluaa hoitamaan omia asioitaan. Valtuutetun on kuitenkin haettava valtuutuksen vahvistamista, minkä takia valtuutetun suostumus vaaditaan. Edunvalvontavaltuutettu saa laajat valtuudet ilman säännöllistä valvontaa, miksi on erityisen tärkeää, että valtuuttaja luottaa valtuutettuun. Valtuutettu tai valtuutetut löytyvätkin yleensä perheen, sukulaisten tai ystävien piiristä.

Vaikka henkilö ei olisikaan tehnyt edunvalvontavaltuutusta, ei toimintakyvyn menettänyt jää ilman apua, vaan hänelle voidaan määrätä edunvalvoja. Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutuksen nojalla järjestetty omien asioiden hoito on erotettava toisistaan, sillä  edunvalvontavaltuutuksella onkin monia eroavaisuuksia ja etuja edunvalvontaan nähden. Edunvalvontavaltuutuksella omia asioita hoitamaan saadaan tuttu ja luotettu henkilö. Edunvalvontavaltuutus turvaa sen, että omat toiveet tulevat kuuluviin ja mahdollisimman hyvin täytetyiksi. Lisäksi asioiden hoitaminen on helpompaa, joustavampaa ja usein halvempaa ilman merkittävää valvontaa ja yhteydenpitoa maistraattiin. Edunvalvontavaltuutukseen turvautuminen on usein kannattavaa sekä toimintakykynsä menettäneiden että hänen läheistensä kannalta. Edunvalvontavaltuutuksen laatimisella voidaankin välttää edunvalvojan määrääminen.

Tulevan ennakointia ei voi aloittaa liian aikaisin. Edunvalvontavaltuutuksen tekijältä vaaditaan, että hän ymmärtää riittävästi valtuutuksen merkityksen ja sisällön, minkä takia joskus edunvalvontavaltuutuksen tekeminen voi olla jo liian myöhäistä. Onkin suositeltavaa laatia edunvalvontavaltuutus mahdollisimman pian. Edunvalvontavaltuutuksen laatimiseksi kannattaa kääntyä osaavan lakimiehen puoleen. Legimian ammattitaitoiset juristit laativat juuri sinulle sopivan edunvalvontavaltuutuksen tarpeittesi mukaan. 

Blogi

Piilevä virhe kiinteistön kaupassa

Kiinteistökaupan jälkeen ilmenevät piilevät virheet ovat hyvin yleisiä riidan kohteita kiinteistöjen kaupassa. Piilevä virhe käytännössä tarkoittaa sellaista kiinteistön virhettä, josta ostaja, eikä käytännössä myöskään

Lue lisää »

Älä unohda maksaa vakuutusmaksuja

Joskus riidat päätyvät oikeuteen asti. Oikeudenkäynti aiheuttaa aina kuluja, kuten tuomioistuimen määräämät oikeudenkäyntimaksut ja avustajan palkkion. Kulujen korvaamisesta ei tarvitse kokonaan huolehtia itse, mikäli

Lue lisää »

Miten toimeksiantosuhde eroaa työsuhteesta?

Työ- ja toimeksiantosuhteen ero on teoriassa selvä, mutta käytännössä aiheuttaa paljon hämmennystä. Tietyissä tilanteissa työsuhde voi olla naamioituna toimeksiantosuhteeksi eli alkuun toimeksiantosuhteelta vaikuttava järjestely

Lue lisää »

Konkurssien määrä edelleen kasvussa

Kesän alkaessa uutisoitiin konkurssien määrän kasvusta. Kyseinen uutinen jäi ymmärrettävästi uutispimentoon ihmisten keskittyessä jo tulevaan kesään. Uutinen oli kuitenkin merkittävä. Tilastokeskuksen mukaan konkurssien määrä

Lue lisää »