Jäikö lomaraha saamatta tai pohditko, voisitko saada sitä koskevan ehdon osaksi työsuhdettasi? – Tarkista lakimieheltä oikeutesi työnantajan maksamaan lomarahaan

Lomarahan maksaminen

Lomarahan maksaminen voidaan katsoa vakiintuneeksi osaksi suomalaista työelämää. Sen juuret ulottuvat aina 70-luvulle asti, jolloin sen maksaminen keksittiin metallialan toimesta tarkoituksena varmistaa työntekijöiden paluu lomalta töihin. Tällöin lomarahasta käytettiinkin yleisemmin nimitystä lomaltapaluuraha. Tämän jälkeen lomarahan maksukäytäntö otettiin käyttöön muillakin aloilla työnantajien ja työntekijäliittojen solmimissa sopimuksissa. Mikäli työsuhteessa on epäselvyyttä tai riitaa lomarahan maksua koskien tai mietit muutoin mahdollisuuksiasi sen saamiseen, kannattaa kääntyä osaavan työoikeusjuristin puoleen.

Lomarahan maksaminen perustuu edelleen lain sijaan ammattiliittojen työehtosopimuksiin. Tämän lisäksi sen maksaminen voi perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen tai työpaikalla noudatettavaan yleiseen käytäntöön. Työntekijällä ei näin ollen ilman erillistä asiasta sopimista ole automaattista oikeutta lomarahaan. Asiasta voi sopia työnantajan kanssa suullisesti tai kirjallisesti. Myös mikäli työnantaja on aikaisemmin vakiintuneesti maksanut työntekijälleen lomarahaa, ei sen maksamista voida yksipuolisesti katkaista.

Lomarahan suuruus on vakiintuneen käytännön mukaisesti 50 % vuosilomapalkasta ja se maksetaan tavanomaisen vuosilomapalkan lisäksi. Se on siten saajalleen palkaksi luettavaa verotettavaa tuloa. Lomarahan maksuajankohtaan liittyy monenlaisia käytäntöjä, mutta usein se maksetaan työntekijälle sen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän palkka lomaltapaluupäivältä maksetaan tai olisi maksettu, jos hän olisi palannut työhön. Se voidaan maksaa myös vuosilomapalkan yhteydessä. Työnantajan ja työntekijän suostumuksella lomaraha on myös vaihdettavissa vapaapäiviin. Tällöinkin asiasta on kuitenkin tullut sopia myös työehtosopimuksessa. Mikäli työehtosopimuskaan ei mahdollista vapaaksi vaihtamista, kannattaa työnantajan ja luottamusmiehen harkita sopimista työaikalain mukaisesta työaikapankista, sillä työntekijän lomaraha tai osa siitä voidaan työaikapankin kautta muuttaa vapaaksi.

Työntekijä, oletko aloittamassa uudessa työssä tai pohdit muutoin lomarahan maksua koskevia asioita? Muista ainakin seuraavat:

 • Mikäli nykyisessä tai tulevassa työpaikassa ei sovelleta työehtosopimusta, kannattaa lomarahaoikeudesta ja sen sisällyttämisestä työsopimukseen neuvotella työnantajan kanssa. Tiedustele vaihtoehtoisesti, onko työpaikalla vakiintunutta käytäntöä lomarahan maksun suhteen
 • Muista kirjauttaa suullisesti sovittu oikeus lomarahaan myös työsopimukseen
 • Moni luopuu turhaan kertyneistä lomapäivistään työpaikkaa vaihtaessaan. Sen sijaan kannattaa muistaa, että työnantajan kanssa on aina mahdollista neuvotella ja sopia pidettävistä lomista erityisesti toimialan rauhallisempaan aikaan. Tämä hyödyttää parhaimmillaan molempia osapuolia

Työnantaja, muista että:

 • Mikäli lomarahan maksusta on sovittu työehtosopimuksessa, työntekijän työsopimuksessa tai
  lomarahan maksu on osa työpaikalla sovellettavaa vakiintunutta käytäntöä, et voi lakkauttaa
  sen maksamista yksipuolisesti esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen vedoten
 • Selvitä mahdollisuuksia muuttaa lomaraha työntekijälle myönnettäväksi vapaaksi molempien
  osapuolten niin toivoessa

Autan mielelläni ja monipuolisesti eri työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä
Kirjoittaja OTM, Annina Vihanto

Millainen on hyvä lakimies?

Millainen on hyvä lakimies? Hyvä lakimies on ongelmanratkaisun ammattilainen, joka osaa arvioida nopeasti, miten tilanne pitäisi päämiehen edunmukaisesti ratkaista. Kokenut juristi ’näkee metsän puilta’ eikä

Lue lisää »