Lakimies apuun, kun työntekijä joutuu työtehtävissään rikoksen uhriksi

Terveydenhuolto- ja sosiaalialalla työskentelevien työntekijöiden kohdalla käydään toistuvaa julkista keskustelua erityisesti palkkauksesta ja sen vastaavuudesta työn asettamiin vaatimuksiin. Työ kyseisillä aloilla on usein raskasta ja kuormittavaa vuorotyötä. Näiden seikkojen lisäksi on uutisoitu kyseisillä aloilla toimivien henkilöiden työssään kohtaamasta väkivallasta. Ilmiö on ollut tiedossa jo pitkään. Työntekijöiden kokeman kuormittavuuden lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri osa terveys- ja hoitoalan ammattilaisista ovat kokeneet työssään fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Yleisimpiä rikosnimikkeitä ovat pahoinpitely ja laiton uhkaus ja tekijänä voi olla asiakas, omainen tai potilas. Siitä huolimatta, että rikoksen uhriksi joutuminen tietynlaisissa työtehtävissä on työn luonteen vuoksi todennäköisempää, voi silti kuka tahansa päätyä työtä tehdessään rikoksen kohteeksi. Miten toimia niin sattuessa ja miten lakimies voi olla tilanteessa avuksi?

Rikoksen tapahduttua on tärkeää hakeutua lääkärin vastaanotolle, sillä tämä on saadun hoidon lisäksi keskeistä asiassa esitettävien korvausvaatimusten vuoksi. Asianmukaiset lääkärintodistukset helpottavat aiheutuneen vahingon ja sen määrän näyttämistä toteen oikeudessa. Lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä korvausvaatimusten laatimista koskien viimeistään, kun asia on tullut vireille käräjäoikeudessa. Lakimies voi myös avustaa rikoksen uhria kaikissa oikeudenkäynnin eri vaiheissa.

Rikoksen uhri eli asianomistaja voi saada apua asiamies- ja oikeudenkäyntikuluihinsa myös oikeusturvavakuutuksesta, erityisesti mikäli hän kuuluu oman alansa ammattiliittoon. Ammattiliiton jäsenyyden on tullut tällöin alkaa ennen rikoksen tapahtumista. Oikeudenkäynnissä rikoksentekijältä voi vaatia korvausta esimerkiksi taloudellisesta vahingosta, kivusta ja särystä ja joissain tapauksissa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Lakimiehellä on tarvittava asiantuntemus vaatimusten esittämiseksi ja niitä koskevien perusteluiden laatimiseksi.

Rikoksen jälkeisten toimien lisäksi keskeistä on keskittyä rikosten ennaltaehkäisyyn ja työntekijöiden turvallisuuden lisäämiseen. Vastuu toimista on myös työnantajilla, joiden tulee kehittää väkivaltatilanteiden ehkäisemistä koskevia työkaluja ja toimintamalleja. Ne voivat olla esimerkiksi hälytysjärjestelmiä ja työntekijöiden kouluttamista väkivaltatilanteissa toimimiseen.

Rikoksen tapahduttua, muista ainakin seuraavat:

  • Varmista rikosilmoituksen tekeminen asiasta poliisille
  • Hakeudu lääkärin vastaanotolle aiheutuneiden vahinkojen laadun toteamiseksi
  • Ota yhteyttä omaan ammattiliittoon koskien mahdollista oikeusturvavakuutusta
  • Ota yhteyttä lakimieheen yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten laatimiseksi
  • Selvitä mahdollisuus saada keskusteluapua uhkaavan tilanteen käsittelemiseksi ja siitä selviämiseksi. Tämä parantaa mahdollisuuksia työtehtävien hoitamiseen myös tapahtuneen jälkeen

Mikäli joudut rikoksen uhriksi työssäsi tai muutoin, on asiantunteva lakimiehemme apunasi rikosprosessin eri vaiheissa.

Kirjoittaja ON, Annina Vihanto

Lakimiehen vastaamisvelvollisuus

Asiakkaan asia on hänelle aina tärkeä, ja hän on oikeutetusti kiinnostunut asiansa etenemisestä ja sen vaiheista muutoinkin. Asianajajaliiton julkaiseman valvontakertomuksen perusteella kuitenkin suuri osa asianajajan

Lue lisää »