Konkurssilakimiehen suusta – millainen on tavanomainen asiakkaani ja kuinka konkurssiasiat ratkeavat?

Milloin ottaa yhteyttä lakimieheen? Miten varmistaa paras mahdollinen lopputulos?

Konkurssit sekä niiden taustalla olevat tapahtumat ja seuraukset ovat usein monisyisiä, mutta kuitenkin lopulta hyvin samankaltaisia keskenään. Kahta täysin samanlaista tapausta ei silti tule koskaan vastaan.

Konkurssiyritykset ovat erilaisia, kuten myös ihmiset näiden yritysten takana, vastuuhenkilöillä voivat olla varat täysin lopussa konkurssin alkaessa tai sitten jotakin voi olla vielä jäljellä. Konkurssipesän pesänhoitotapoja on juuri niin monta erilaista kuin on pesänhoitajiakin. Jotkut ovat aggressiivisempia, jotkut eivät. Konkurssiyrityksen vastuuhenkilöiden ja pesänhoitajan henkilökemiatkin vaikuttavat usein suuresti asiaan.

Lopulta, vaikka se oudolta kuulostaa, kyse on tuuristakin. Kenelle avustajalle itse soitat? Onko hän ammattitaitoinen? Sovintokeskeinen vai riidanhakuinen? Miten hän osaa auttaa ja neuvotella pesänhoitajan kanssa? Jos asia etenee poliisille, minkälainen poliisi asian ottaa tutkittavakseen? Lopulta päästään syyttäjiin ja käräjätuomareihin saakka. Ihmiset ovat erilaisia ja prosessi, on se minkälainen tahansa, on aina riippuvainen siitä, millaisia ihmisiä siinä on mukana. Tuurin osuutta pystyy vähentämään pitämällä prosessi omissa käsissä. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvottelee konkurssipesän kanssa sovinnollisen lopputuloksen, eikä päästä sitä eteenpäin oikeuden rattaisiin. Tällöin pystyy itse vaikuttamaan lopputulokseen. Muuten joku muu päättää asian puolestasi.

Konkurssiyrityksen tai sen vastuuhenkilöiden avustajan yksi alkuvaiheen tärkeimmistä tehtävistä on havainnoida, millainen pesänhoitaja konkurssipesässä on ja kuinka hänen kanssaan voi neuvotella. Tilanne on suhteellisen usein sellainen, että vastuuhenkilöt ovat itse neuvotelleet esimerkiksi takaisinsaannista konkurssipesään suoraan pesänhoitajan kanssa. Näissä keskusteluissa osapuolilla voi mennä sukset ristiin sen vuoksi, että yrittäjän reaalimaailman ajatukset harvoin menevät yksiin esimerkiksi takaisinsaantilain säännösten kanssa. Kun sukset ovat ristissä, sovinnollista ratkaisua on hankala saada aikaan. Yrittäjä kun kokee, että jokin asia on kohtuuton ja epäreilu. Usein se sitä onkin, mutta laki on mitä on.

Suurehko osa asiakkaistani ottaa yhteyttä vasta silloin, kun mainitut sukset ovat jo niin solmussa, että pesänhoitaja on nostanut asiassa kanteen käräjäoikeuteen. Tällöin on syntynyt myös oikeudenkäyntikuluja, joita vaaditaan kaiken muun saatavan päälle. Tässä vaiheessa asian järkevä sopiminen on jo haastavampaa, mutta toki ei mahdotonta. Miksi?

Kanteen laittaminen vireille vaatii pesänhoitajalta vaivaa ja ajatusta. Pesänhoitajat eivät halua nostaa kanteita, koska se vie aikaa ja viivyttää konkurssipesän saattamista loppuun. Tämän vuoksi on usein niin, että pesänhoitajat (ja tietysti velkojat) ovat suostuvaisia, riippuen tilanteesta, tinkimään omista vaatimuksistaan, jos asia saadaan sovittua ilman oikeudenkäyntiä tai kanteiden tekemistä. Usein tämä kaikki vaikuttaa myös mahdollisen tutkintapyynnön tekemiseen poliisille.

En voi riittävästi korostaa, kuinka tärkeää on ottaa yhteyttää avustajaan heti jo konkurssin alkuvaiheessa, ellei sitä sitten ole tehnyt jo ennen konkurssia. Asiat saadaan usein, lähes aina järjestymään siististi ja nopeasti ilman oikeudenkäyntejä, jos neuvottelut alkavat tarpeeksi aikaisin. Samalla omat asiakkaanikin ymmärtävät paremmin, miksi jokin asia vain menee niin kuin menee. Vaikka se kuinka väärältä tuntuukin. 

Se etu minulla on, että tiedän omakohtaisesta kokemuksesta, miltä koko konkurssiprosessi tuntuu. Siksi toimin avustajana siten, kuin olisin halunnut minun asiaani aikoinaan hoidettavan.

Herman Saari

OTM, KTM

Miksi kannattaa laatia testamentti?

Miksi kannattaa laatia testamentti? Vastaus kysymykseen, miksi testamentti kannattaa laatia, on yksinkertainen. Laatimalla testamentin voi varmistua, että kuollessa oma tahto toteutuu mahdollisimman hyvin. Jokaisella ihmisellä

Lue lisää »