Kiinteistön kauppa – lakimiehen 10 vinkkiä onnistuneisiin kauppoihin

Kiinteistökaupat tulossa? Kokosimme alkuun pääsemiseksi kymmenen vinkkiä kaupantekoon. Olit sitten ostamassa tai myymässä kiinteistöä, niin muista ainakin seuraavat asiat:   

  1. Ota ajoissa ja matalalla kynnyksellä yhteyttä lakimieheen onnistuneiden kauppojen varmistamiseksi.
  2. Kiinteistöllä tarkoitetaan esimerkiksi vesialuetta tai maa-aluetta, kuten tontti ja tila. Kiinteistöön kuuluu lähtökohtaisesti myös sillä sijaitsevat rakennukset.
  3. Selvitä tarvitsetko kauppaan viranomaisen luvan. Luvan tarvitsee esimerkiksi silloin, kun kiinteistön toisena omistajana on henkilö, jolle on määrätty yleinen edunvalvoja.
  4. Kaupan kohteen kunto kannattaa tarkistaa erittäin huolellisesti ennen kaupantekoa. Näin mahdollisten puutteiden vaikutus kauppahintaan voidaan arvioida jo ennen kauppoja. Tutustu myös kaupan kohteen lainhuuto- ja rasitustodistusten sekä kiinteistörekisteriotteen tietoihin hyvin ennen kaupantekoa.
  5. Kiinteistön kauppakirjan tulee olla kirjallinen ja sen tulee täyttää maakaaressa säädetyt vaatimukset.
  6. Mikäli allekirjoitat kauppakirjan toisen puolesta, tarvitset siihen valtakirjan.
  7. Kiinteistön kaupan tulee vahvistaa Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja tai virkamies, jonka virka-asemaan kuuluu kaupanvahvistajan tehtävät.
  8. Selvitä kaupanteosta aiheutuvat kustannukset (esimerkiksi kauppakirjan laadintakulu, kaupanvahvistajan kulu, lainhuudatuskulu).
  9. Selvitä kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset sekä veroilmoitusten ja -maksujen määräajat. Esimerkiksi varainsiirtoveroilmoitus tulee tehdä viimeistään silloin, kun hakee lainhuutoa.
  10. Omistusoikeus tulee rekisteröidä hakemalla lainhuutoa 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoitushetkestä. Kaupanvahvistaja voi laittaa lainhuutohakemuksen vireille samalla, kun hän tekee kiinteistön luovutusilmoituksen.

Yllä oleva lista ei ole tyhjentävä ja kiinteistön kaupoissa tulee kiinnittää huomioita useisiin yksityiskohtiin. Me Legimian lakimiehet autamme mielellämme kaikissa kiinteistön kauppoihin liittyvissä asioissa.

OTM Monica Hanhiniemi

Vaihtelevaa työaikaa koskeva sääntely uudistui

Työnantajaa koskee uusi työajan täyttymistä koskeva tarkasteluvelvollisuus sekä velvollisuus tarjota ennakoitavampia ja avoimempia työehtoja työntekijälle Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan ns. nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa,

Lue lisää »