Kuukausi: marraskuu 2020

Lakimies auttaa, kun konkurssilaki tekee karhunpalveluksen yrittäjille

Vihdoin ja viimein julkiseen keskusteluun on tullut konkurssilain väliaikainen muutos, jolla velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin on rajoitettu. Ensin rajoituksen piti olla voimassa 1.11.2020 saakka, mutta sitä jatkettiin 31.1.2021 saakka. Julkinen keskustelu keskittyi siihen, että konkurssien määrä on huomattavasti pienempi kuin ennen koronaa. Ajateltiin, että pää pensaassa on hyvä olla. Meillähän menee hyvin. No ei …

Lakimies auttaa, kun konkurssilaki tekee karhunpalveluksen yrittäjille Lue lisää »

Työntekijän alisuoriutuminen työssä

Yleistä Työntekijän yleisenä velvollisuutena on työn tekeminen huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijä voidaan lain mukaan irtisanoa, kun tämä vakavalla tavalla rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan. Tällaista työsopimuksen vastaiseksi katsottavaa menettelyä, jolla työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan esimerkiksi tehtävän täyttämättä jättämisenä, puutteellisena työsuorituksena, ilmeisenä huolimattomuutena …

Työntekijän alisuoriutuminen työssä Lue lisää »

Työntekijän lomautus taloudellisella ja tuotannollisella perusteella

Yleistä Lomauttaminen on työnantajan päätökseen tai työnantajan aloitteesta tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä, jonka perustana ovat taloudelliset tai tuotannolliset syyt. Työsuhde pysyy muutoin voimassa lomautuksen ajan ja jatkuu sen jälkeen normaalisti. Lomauttamisesta sovitaan työsuhteen kestäessä tilannekohtaisesti, eikä henkilö voi olla lomautettuna omasta pyynnöstään. Työntekijä saa lomautuksen ajaksi ottaa vastaan muuta työtä tietyin …

Työntekijän lomautus taloudellisella ja tuotannollisella perusteella Lue lisää »

Vieritä ylös